Mūsų kaimynės didino finansavimą švietimui

2016-01-12

alt

Europos švietimo informacijos tinklas Eurydice paskelbė Europos šalių 2015 m. švietimo biudžetų ataskaitą, kurioje pateikti naujausi duomenys apie planuotus šalių švietimo biudžetus. Ji leidžia identifikuoti švietimo biudžetų pokyčius kiekvienoje šalyje 2014 ir 2015 m.

Daugiau nei pusė Europos šalių/regionų padidino savo švietimo biudžetus daugiau nei 1 proc. , o keturios šalys švietimo biudžetus sumažino daugiau nei 1 proc. Lietuvoje švietimo biudžetas išliko stabilus, tuo tarpu mūsų kaimynėse Estijoje ir Lenkijoje jis padidėjo nuo 1 iki 5 proc., o Latvijoje – 7,3 proc.

„Investicijos į švietimą yra vienas iš Europos strategijos „Europa 2020“ prioritetinių sričių. Tačiau iki šiol trūko informacijos apie valstybinį švietimo finansavimą Europoje, o tai apsunkino pokyčių viešųjų investicijų į švietimo sektorių įvertinimą ir aptarimą“, – teigi ataskaitos autoriai.

Lyginant planuotus nacionalinius švietimo biudžetus 2014-2015 m. palyginamosiomis kainomis, devyniose šalyse (Čekijos Respublika, Estija, Airija, Prancūzija, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija ir Islandija) švietimo biudžetai išaugo nuo 1 iki 5 proc. Tuo tarpu septyniose šalyse (Ispanija, Latvija, Vengrija, Malta, Rumunija, Slovakija ir Švedija) registruotas finansavimo padidėjimas yra didesnis negu 5 proc.

Švietimo biudžetas 2015 m., lyginti su 2014 m., išliko stabilus (padidėjimas ar sumažėjimas – mažesnis nei  1 proc.)  aštuoniose šalyse (Belgija (prancūzų ir flamandų bendruomenės), Bulgarija, Italija, Lietuva, Austrija, Suomija ir Jungtinė Karalystė (Anglija)).

Tuo tarpu nuo 1 iki 5 proc. švietimo finansavimą sumažino Belgija (vokiškai kalbanti bendruomenė), o daugiau nei 5 proc. finansavimas sumažėjo Graikijos, Slovėnijos ir Jungtinės Karalystės (Šiaurės Airija) švietimui.

Vokietija, Kipras, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija, Lichtenšteinas ir buvusioji Jugoslavijos respublika Makedonija nedalyvavo renkant šiuos duomenis. Duomenų rinkimo laikotarpis yra 2014 m. birželis ir  2015 m. tas pats mėnuo. Pagrindinis dėmesys skirtas valstybių biudžetuose suplanuotoms, o ne faktinėms išlaidoms.

LŠDPS inf. 

Šaltinis – Eurydice