Mokytojams – pirmosios ilgalaikės stažuotės

2012-09-13

Rugsėjį dvi dešimtys mokytojų pradėjo metų trukmės profesines stažuotes šalies universitetuose, įvairiose švietimo ir mokslo įstaigose. Tokios ilgalaikės apmokamos stažuotės rengiamos pirmą kartą ir yra viena iš kvalifikacijos tobulinimo galimybių, įteisintų naujojoje Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijoje. Jų metu mokytojams bus užtikrinamos visos socialinės garantijos, išsaugoma darbo vieta bei mokama stipendija.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) praneša, kad pedagogai pasirinko universitetines studijas Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos edukologijos, Šiaulių universitetuose bei švietimo įstaigose. Mokytojai įgyvendins savo numatytus kūrybinius projektus, tobulins ir gilins profesines kompetencijas, o priimančios įstaigos turės galimybę susipažinti su pedagoginio darbo aktualijomis.

Ilgalaikės stažuotės rengiamos Ugdymo plėtotės centrui vykdant ES paramos fondų remiamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, kuris yra didžiausias ir plačiausias mokytojams skirtas projektas.

Per dvejus metus apie 70 pedagogų galės pasinaudoti vienerių ir pusės metų trukmės stažuotėmis Lietuvos ar užsienio šalių švietimo, mokslo, kultūros įstaigose bei įmonėse arba rinktis universitetines studijas, rengti metodines priemones, vadovėlius. Per šį laikotarpį iš viso daugiau kaip 8 tūkst. pedagogų turės galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose.

Iki 2013 m. gruodžio kas pusmetį švietimo ir mokslo institucijos bei švietimo projektus įgyvendinančios organizacijos gali teikti paraiškas stažuotės vietoms.

Būsimi kandidatai paskutinius metus ugdymo įstaigoje turi būti dirbę visu etatu ir turėti ne mažesnį nei 8 metų pedagoginio darbo stažą.

ŠMM