Mokytojai neturi ko prarasti (KOMENTARAS)

2016-02-09

alt

Švietimo ir mokslo ministerija paprašė profsąjungų įvertinti pedagogų atlyginimų didinimo 2016-2018 m. gairių  projektą, o vėliau – ir darbo užmokesčio didinimo programą penkeriems metams. Aš, atstovaudama Skuodo rajono mokytojų profesinėms organizacijoms, įvertinu: mokytojams jo nauda nulinė, ministerijai ir Vyriausybei – viešųjų ryšių akcija, kad užgniaužtų mokytojų streikus.

 
Ir gairėse, ir programoje teigiama, kad visų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos kiltų vidutiniškai 1,5 proc. Melas prasideda nuo pat pirmo žodžio „visų“. Jau po šių metų sausio 1 d. trimituojamo algų pakėlimo „visiems“ mokytojams 3 proc. matome, kad realybėje liko tik 2,3 proc. ir tai tik tiems, kurie dirba žemiausiu tarifu. Tokiu tarifu dažniausiai dirba tik tos mokyklos, kuriose yra likę labai mažai mokinių. Visi kiti mokytojai dirba vidutiniu tarifu. Taigi daugumai mokytojų alga nekilo ir 2016 m. rugsėjo 1 d. nekils. Dar šitame punkte erzina skaičius „1,5“. Jis turėtų būti be kablelio.
 
Apie tolimesnių metų numatomas gaires pasakysiu tik tiek: „Lauk, šuneli, kol padvės kumelė“. Jau yra žinoma, kad Finansų ministerijos ir Vyriausybės kancleriai pasiūlė Vyriausybei nesvarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos parengto pedagogų atlyginimų kėlimo gairių projekto, o penkerių metų darbo užmokesčio didinimo programa taip pat susilaukė Vyriausybės kritikos dėl „nerealių lūkesčių“. Taigi – to kėlimo ir nesulauksime.
 
Mano mokykloje realybė tokia: mokosi 380 vaikų, o lėšų pagal skiriamą mokinio krepšelį turime tik dešimčiai mėnesių. Lapkričio ir gruodžio mėnesį mokytojai, valytojos ir kiti darbuotojai negaus atlyginimo, neturės lėšų seminarams, kopijavimo popieriui, mokyklos šildymui ir t.t. Ministrė teigia, kad mokyklas turi paremti savivaldybė, bet jos biudžetas toks skylėtas, kad net neturi lėšų keliams pabarstyti. Savivaldybė, matydama katastrofišką padėtį, spaudžia mokytojus, kad jie vėl veržtųsi diržus ir atsisakytų dalies atlyginimo ar eitų nemokamų atostogų. Leiskite priminti, kad nuo krizės pradžios mano atlyginimas jau ir taip yra sumažėjęs 30 proc. Mažėjant klasių skaičiui dar pasimažinti tarifą reiškia, kad teks dirbti už minimumą. 
 
Taigi mokytojai neturi ką prarasti, o pasirinkimai du: vasario 22 d. pradedame neterminuotą streiką arba lapkričio – gruodžio mėnesiais užrakiname mokyklą ir einame dirbti daraktoriais, kaip carinės Rusijos laikais.
 
Lidija Drukteinienė
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Skuodo susivienijimo pirmininkė