Mokytojų kalėjime kvepia kava

2011-04-11

Dailės mokyklos pedagogai nuo šiol net per pertraukas bijos išeiti pro mokyklos duris, o užuot darbo metu plėtę akiratį parodose ar patys jas organizavę, laiką leis švietimo įstaigoje siurbčiodami kavutę. Suvaržė laisvę

Tokią tvarką įvedusi mokyklos administracija tvirtina bijanti užsitraukti Darbo inspekcijos rūstybę, todėl pradėjusi skrupulingai laikytis iki šiol pro pirštus žiūrėtų įstatymų.

Dailės paslaptis moksleiviams atskleidžiantys pedagogai jau savaitę darbe jaučiasi tarsi kalėjime – net ir neturėdami, kuo užsiimti, iš mokyklos neišeina nė minute anksčiau, nei nurodyta darbo laiką žyminčiame grafike.

Mėgaujasi kava

Viešinti pavardę pabūgusios Dailės mokyklos mokytojos teigimu, pedagogų tarybos posėdyje įstaigos vadovai pranešę, kad pedagogai privalės dirbti kaip visi kiti, tai yra 8 valandas per dieną. Esą to reikalauja šalies teisės aktai.

Iki šiol mokytojai švietimo įstaigoje įprastai praleisdavo tiek laiko, kiek užtrukdavo pamokos. Vadinamąsias nekontaktines valandas dažniausiai išnaudodavo ne mokykloje – savišvietai, pasiruošimui pamokoms.

„Mes negalime sėdėti mokykloje kaip kokie valdininkai biuruose. Einame į galerijas, lankomės parodose, kad paskui galėtume mokiniams skirti užduotis. Dailės mokyklos pedagogų neįmanoma uždaryti tarp keturių sienų – mūsų paprašo pagalbos rengiant parodas ar kūrybinėmis mintimis pasidalyti“, – aiškino mokytoja.

Tačiau, anot jos, nuo rugsėjo direktoriaus pavaduotoja pradėjusi dirbti buvusi Švietimo skyriaus specialistė visai nesigilina į užmokyklinės įstaigos specifiką ir laikydamasi įstatymo raidės bando dailės mokytojus sulyginti su bendrojo lavinimo mokyklų pedagogais.

Dailininkus pribloškė iškabintas grafikas, nurodantis, kiek kuriam privalu praleisti laiko švietimo įstaigoje.

Jei pedagogui pamokos prasideda 14.30 val., jis privalo ateiti į mokyklą 13 val. Pamokas baigusiam 19.30 val., išeiti iš švietimo įstaigos leidžiama tik 20 val.

Pedagogė neslepia, kad įkalintosioms mokykloje nelieka nieko kito, kaip kavą gerti ir tarpusavyje tokią naujovę pakuždomis aptarinėti.

Jei mokytojos ateina grafike nenurodytu laiku, administracija esą nustebusi siunčia namo.

„Mes dirbame ne dėl popieriaus, o dėl vaikų. Niekada per 10 metų nėra buvę nustatyto kokio nors grafiko. Ar išvažiavę su vaikais į 12 val. trunkančią ekskursiją po 8 val. juos turime palikti, nes darbo valandos baigėsi? Paklausta, ką tuomet daryti, pavaduotoja tik trauko pečiais“, – pasakojo mokytoja.

Jos teigimu, darbo laiko grafikus pasitvirtinusios ir kitos švietimo įstaigos, tačiau mokytojai neteko girdėti, kad bendrojo lavinimo mokyklose būtų griežtai reikalaujama jo laikytis.

Išgąsdino inspektoriai

Panevėžio mokyklų vadovų asociacijos, „Žemynos“ vidurinės mokyklos direktorius Romualdas Grilauskas gūžčioja pečiais išgirdęs apie kalinių kailyje pasijutusius pedagogus. Anot jo, nors teisės aktai mokytojui išimčių nedaro – nurodo dirbti 8 valandas tarsi įstaigų klerkams, tačiau mokyklos bendruomenės susitarimo reikalas, kur jiems ruoštis pamokoms.

„Gal istorikui geriau pamokai pasiruošti Kraštotyros muziejuje, dailės mokytojui – galerijoje, o lituanistui – miesto bibliotekoje? Jokių kliūčių tam nedarome, tik turime žinoti, kur mokytoją rasti darbo laiku“, – aiškino R.Grilauskas.

Suvaržyti mokytojų kūrybinės laisvės tikina neužsimojęs ir Dailės mokyklos direktorius Vytautas Tallat-Kelpša. Švietimo įstaigos vadovas teisinasi, kad tokią tvarką nustato įstatymai, o kaip jų laikomasi, kontroliuoti aktyviai ėmėsi vietos Darbo inspekcijos skyrius. Ne per seniausiai švietimo įstaigų atstovams seminarą surengę inspektoriai priminė, kad mokytojams teisės aktai išimčių nenumato, vadinasi, ne tik pamokas, bet visas valandas, už kurias gauna atlyginimą, privalo praleisti darbo vietoje – mokykloje.

„Tai nėra naujovė. Tiesiog anksčiau truputėlį pro pirštus žiūrėjom į tą įstatymą. Bet kai Darbo inspekcija pradėjo domėtis mokyklomis, turėjome susiimti. Mokytojas atlyginimą gauna ne tik už pravestas pamokas, bet ir pasiruošimą joms bei kitus darbus. Ar būtų suprastas darbuotojas, gaunantis atlyginimą už darbo valandas, jei sugalvotų darbo metu išeiti pasivaikščioti?“ – teisinosi V.Tallat-Kelpša.

Inga KONTRIMAVIČIŪTĖ