Mokykloms – nauja priemonė ugdymui tobulint

2012-11-29

intternetas

Nuo kitų metų pradžios visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos galės naudotis mokyklų veiklos įsivertinimui ir tobulinimui skirta internetine sistema IQES LT. Savo nuomonę apie ugdymą konkrečioje mokykloje galės pareikšti mokiniai, jų tėvai, patys mokytojai. Duomenys bus prieinami tik apklausoje dalyvavusiai mokyklai ar tik konkrečiam mokytojui.

„Naujoji sistema padės atlikti mokyklos įsivertinimą pagal jos poreikius. Mokyklos įsivertinimo instrumentai, duomenų apdorojimas bei metodinė parama bus laisvai prieinama visoms bendrojo ugdymo mokykloms ir mokytojams, o pagalbą jiems teiks parengti konsultantai. Sistema taip pat padės išsiaiškinti mokytojų, mokinių, jų tėvų požiūrį ugdymo procesą,“- sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

 

IQES LT Lietuvoje diegiama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros iniciatyva. Rengėjai tikisi, kad speciali elektroninė erdvė leis užtikrinti geresnį grįžtamąjį ryšį tarp pedagogų, mokyklos administracijos ir mokinių bei jų tėvų, skatins mokinių atsakomybę už savo mokymąsi.

IQES LT siūlo mokykloms sudarytą internetinių įrankių rinkinį, kuriame tarpusavyje derinami mokyklų, mokinių, tėvų, mokytojų vertinimo ir įsivertinimo instrumentai: mokinių ir tėvų klausimynai, pamokos stebėjimo klausimynai, glaustosios apklausos formos, patarimai interviu rengimo klausimais ir kt.

Mokytojams, mokiniams, tėvams atsakius į anketos klausimus internetu, automatiškai generuojama rezultatų ataskaita, kurios rezultatus mokyklos iš karto gali analizuoti ir ieškoti būdų ugdymo kokybei gerinti. Sistema pateikia platų, išsamų pamokų ir ugdomosios veiklos gerinimo metodų aprašymą.

Jau parengtus IQES LT klausimynus mokyklos gali papildyti joms rūpinčiais klausimais bei savarankiškai juos sudaryti, naudodamosi anketų banku.

Mokyklos, norinčios pasinaudoti šia nemokama paslauga, jau gali registruotis internetiniame tinklalapyje http://iqesonline.lt/index.cfm , o sistema bus galima pradėtis naudotis nuo 2013 m. vasario mėnesio.

LŠDPS