Mokyklų vadovybė krizės nejaučia?

2011-06-06

Šiauliuose yra išskirtinė kasta. Tai – mokyklų direktoriai. Krizės nenustekenti, vaikams mokyti skirtus pinigėlius kairėn ir dešinėn taškantys, nes jų pridarytas eibes padengia dosnioji Savivaldybė. Iš visų mokesčių mokėtojų kišenių. Valstybės auditoriai jau antrą kartą nustatė, jog miesto mokyklose pinigai panaudoti ne pagal paskirtį, tačiau mokyklų direktoriai – neliečiami it šventos karvės. „Moko“ vaikus tualetiniu popieriumi

Vaikus į mokyklas leidžiantys tėvai gerai žino, kaip brangiai kainuoja mokymo priemonės. Tik nežino, kad mokymo priemonėmis, kurios perkamos už mokesčių mokėtojų pinigus, tampa baldai ir telefonai.

Valstybės auditoriai nustatė, kad Vytauto Girčiaus vadovaujamoje Šiaulių „Juventos“ mokykloje beveik 13 tūkstančių litų, skirtų mokymo priemonėms įsigyti, išleista ūkio reikmėms – baldams, telefonams, vejapjovei, seminarams, tualetiniam popieriui, šluotoms, kanalizacijai valyti.

Pinigų – per akis

„Juventos“ mokykla gyvena it Dievo ausy – didinti mokinių skaičių leidžiama, tad ir mokinio krepšelio vaikai suneša it bitutės finansinio medučio su daug daug skaičių. Todėl devyni tūkstančiai litų, už kuriuos pirkti baldai – menkutė suma administracijos saujose.

Mokyklos direktorius V. Girčius tikina, kad buvo perkami ne bet kokie baldai, o suolai. Esą seminare Vilniuje direktorius nuklausęs, kad šiais metais baldai būsiantys pripažinti mokymo priemonėmis, tad ir „pavarė“ direktorius – avansu. Bet baldai šiemet mokymo priemonėmis netapo, ir nežinia, ar kada nors taps, tad auditorė suraitė išvadą – pinigai panaudoti ne pagal paskirtį. Kaip ir kitoms „mokymo priemonėms“ dviejų telefonų pavidalu už keturis šimtus litų. Baldus ir telefonus privalanti pirkti Savivaldybė, o mokinio krepšelis naudojamas mokymo priemonėms.

Priemokos – už gražias akis

V. Girčius tikina suklydęs tik dėl tų nelemtų baldų, tačiau visa kita – tvarkinga. Žinoma, galėtume ilgai klausytis, kaip mokykloje viskas gražu, jeigu ne auditorių išvados. O išvadose teigiama, kad mokykla pažeidė Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles. „Nes nepatikslinusi sąmatos sutaupytus 102,9 tūkst. Lt mokinio krepšelio asignavimus, skirtus prekėms ir paslaugoms, panaudojo ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti“, – rašoma išvadose. Ir tai dar ne viskas.

Išsiaiškinta, kad V. Girčiaus vadovaujamoje mokykloje beveik 50 tūkstančių litų skirta vienkartinėms priemokoms. Anot auditorių, priemokas galima mokėti už laikinai nesančių darbuotojų atliekamą darbą, priedus – už aukštą kvalifikaciją, skubius ir sudėtingus darbus. Tačiau „Juventos“ mokykloje pinigai išmokėti nenurodant už ką. Tačiau ir tai – dar ne viskas.

Taupė kitiems metams?

Už mokesčių mokėtojų pinigus „Juventos“ mokyklos darbuotojai skrajojo po užsienius. Tiesa, šioje srityje juos pamėgino prisivyti ir J. Janonio gimnazija.

„Juventos“ pagrindinė mokykla daugiau kaip pusę tūkstančio litų skyrė dienpinigiams, antra tiek – kitoms išlaidoms, dar keturis tūkstančius litų mestelėjo kelionių ir apgyvendinimo išlaidoms padengti.

J. Janonio gimnazijos administracija buvo kuklesnė – išleido porą tūkstančių litų. Užtat sublizgėjo „gudrumu“ visiškai kitoje srityje. Bet ir čia uodegas prispaudė auditoriai. Pastarieji nustatė, kad J. Janonio gimnazija iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų 2010 metų mokymo reikmėms finansuoti, avansu apmokėjo per 50 tūkstančių litų šių metų socialinio draudimo įmokoms padengti. Ir pažeidė teisės aktus. Nebūtų sumokėję, tektų grąžinti į biudžetą. Kaip sakė klasikas, kas gali paneigti, kad šiais metais ši „sutaupyta“ sumelė nebūtų virtusi priemokomis? Juk, kaip matyti iš mokyklų direktorių užmojų, vaikai „pertekę“ mokymo priemonėmis.

Direktorių nebarė

Nepagrįstai ištaškytus pinigus teko grąžinti į valstybės biudžetą, tačiau baldai ir telefonai jau nebetaps vadovėliais. Tačiau ką apie tai galvoja Savivaldybės valdžia? Kaip vertina tai, kad direktoriai pažeidinėja teisės aktus, pridaro nuostolių? Nieko negalvoja ir nieko nevertina.

Savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius sako, kad jam dar reikia įsigilinti. Už švietimą atsakinga mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė irgi dar neperskaičiusi audito aktų, nors auditas baigtas gegužės viduryje. Ir apie tai, kaip bausti, nešnekėta. Tiksliau – apskritai direktorių veikla nebuvo vertinama.

Vis dėlto D. Martinkienė nedrąsiai prataria – ir jai susidaro įspūdis, kad kai kurie asmenys vertinami nevienodai.

Moka už direktorių eibes

Jeigu ir mokiniai netramdomi išdyksta, tai mokyklų vadovai – juo labiau. Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybė moka už ankstesniais metais mokyklų direktorių iškrėstas išdaigas. „Šiaulių naujienos“ rašė, kad du milijonai litų, skirti pedagogams, virto ūkio išlaidomis.

Tąkart pasižymėjo ir Didždvario gimnazija, kuriai vadovavo dabartinis švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. Auditoriai konstatavo negalėję patikrinti, ar šioje mokykloje teisėtai panaudota daugiau kaip penkiasdešimt tūkstančių litų priemokų. Be to, užuot pinigus skyrusi gimnazijos mokytojams, beveik du šimtus tūkstančių litų sumokėjo Švedijos piliečiui – kaip autorinį atlyginimą, nors tai draudžiama.

Gimnazijoje pristeigta pareigybių, kurios teisės aktuose nenumatytos. Naujiems etatams išleista beveik trys šimtai tūkstančių litų, kurie buvo skirti tik mokytojų atlyginimams. Iš viso ištaškyta per pusę milijono litų. Už šis „išdaigas“ ir vėl niekas nenukentėjo. Tiesa, V. Bacys neatsargiai pasirašė atsakymą Didždvario mokyklai ir už tai buvo nulinčiuotas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

Tąkart Savivaldybės vadovai mušėsi į krūtines, kad auditorių išvadas apskųs teismui ir laimės. Teismus Savivaldybė prapylė.

Šiaulių naujienos