Mokinių mažėja, mokyklų vadovų atlyginimai – beveik kaip mero

2011-09-26

Šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės taryba rengiasi tvirtinti švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientus. Tačiau daugumai jų išliks tie patys, nepaisant, kad rugsėjį į miesto mokyklas atėjo per 600 mokinių mažiau nei praėjusiais mokslo metais. To priežastis – švietimo ir mokslo ministro įsakyme dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatyti kriterijai jų vadovų atlyginimams. Juos lemia ne tik mokinių skaičius, bet ir direktorių vadybinės kategorijos, taip pat darbo stažas. Pati valstybė per ministeriją yra apsaugojusi švietimo įstaigų vadovus nuo daugeliui tautiečių nelabai suprantamų didelių jų atlyginimų. Ypač šiuo metu, kai valstybės institucijos rauna ropę dėl minimalaus atlyginimo padidinimo, o daug kas stebisi, kaip žmogus gali išgyventi iš popierinės 800 litų mėnesio algos.

Duoklė mokytojams penkios kontaktinės valandos

Švietimo ir mokslo ministro įsakyme dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos yra numatytos vadinamosios šakutės vadovų atlyginimams. Atsižvelgiant į lopšeliuose–darželiuose, mokyklose ugdomų vaikų skaičių, vadovų vadybines kategorijas, turimą darbo stažą, miesto savivaldybės tarybai suteikta teisė jiems nustatyti atlyginimus nuo minimalios iki maksimalios ribos.

Kaip matyti iš miesto tarybai pateiktų tvirtinti švietimo įstaigų vadovų atlyginimų, jie toli gražu ne minimalūs, nors mokinių skaičius mokyklose, palyginti su praėjusiais mokslo metais, sumažėjo 627. Jei taryba pritars Švietimo skyriaus siūlomiems atlyginimams, daugumai mokyklų vadovų algos išliks tokios pat kaip praėjusiais mokslo metais.

Darbo užmokestis turėtų sumažėti tik tų mokyklų vadovams, kurių vadovaujamos įstaigos iš vidurinių mokyklų pastaruoju metu tapo pagrindinėmis. Duoklė mokytojams numatoma atiduoti iš mokyklų vadovų paėmus turėtas penkias kontaktines valandas arba pamokas. Tačiau šiais atvejais direktoriams numatyti tarnybinių atlyginimų koeficientų maksimumai išminusavus pamokas.

Regis, direktoriai aukojasi mokytojų gerovei, bet taryba juos gali pamaloninti per tarnybinių atlyginimų koeficientus.

Pats Švietimo skyriaus vedėjas pripažino, kad mokyklų direktorių atlyginimai yra geri, bet juos iš esmės reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Vedėjo atlyginimas – mažesnis

Alytaus miesto savivaldybės mero oficialiai skelbiamas atlyginimas – 4 tūkst. 637 litai 85 centai neatskaičius mokesčių. Švietimo skyriaus vedėjo alga iki mokesčių – 3 tūkst. 570 litų 19 centų.

Jei miesto taryba palaimins dabar siūlomus atlyginimų koeficientus mokyklų vadovams, kai kurių jų atlyginimai bus beveik kaip mero ir didesni už Švietimo skyriaus vedėjo. Tai dar kartą paliudija, kad švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo įstaigų darbo apmokėjimo tvarkos nelabai suprantamas ne tik gyvenantiesiems iš minimalios algos, bet ir vertinant valstybinių įstaigų vadovų atsakomybę. Tikriausiai vargu ar kas gali paneigti, kad mero ir Švietimo skyriaus vedėjo pareigos yra ne tik aukštesnės, bet ir gerokai atsakingesnės.

Alytaus naujienos