Ministro įsakymas dėl atlyginimų pakėlimo 10 proc.

2008-08-10

Švietimo ir mokslo ministras 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1229 pakeitė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, kuriuo priešmokyklinio ugdymo pedagogų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, koncertmeisterių ir akompaniatorių tarnybinių atlyginimų koeficientai padidinti 10 procentų.

Naujoji tvarka įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 d. Ministerijos teigimu, tam 2015 m. skiriama per 30 mln. litų (per 8,7 mln. eurų). Vidutiniškai atlyginimas didės apie 200 litų (apie 58 eurus).