Ministerijoje vyko darbo grupės posėdis

2010-12-21

c10_ruduo2

Gruodžio 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko išplėstinis darbo grupės, rengiančios švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, posėdis. Jame, be darbo grupės narių, dalyvavo ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovybė bei Kultūros ministerijos atstovė. Posėdyje nagrinėti LŠDPS siūlymai, išklausytos suinteresuotų pusių nuomonės. Pasiūlymui į minėtą darbo apmokėjimo tvarkos aprašą įtraukti mokyklų bibliotekininko pareigybę pritarė ir Mokyklų vadovų asociacija.

 

 

Pasak jos vadovo Vytauto Giedraičio, bibliotekininkai dirba toje pačioje sistemoje, jų atlyginimai mokami iš moksleivio krepšelio, tačiau apmokėjimo tvarką nustato kultūros ministras. Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Rija Jucienė pristatė 2006 metais atliktą bibliotekininkų apklausą, iš kurios aiškėja, jog patys bibliotekininkai nelabai norintys tapti pedagoginiais darbuotojais. Ypač todėl, kad neturintiems pedagoginio išsilavinimo jį įgyti reiktų už savo lėšas. Be to, reikią gerai apgalvoti visus niuansus, kad pakeitus tvarką nenukentėtų bibliotekininkų atlyginimai. Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė teigė, jog bibliotekininkai mokyklose dirba pedagoginį darbą ir patys yra išreiškę pageidavimą būti įtraukti į pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašą, o minėtoji apklausa esą nėra gili ir daryta jau senokai. Be to, galima būtų pagalvoti apie pereinamąjį laikotarpį, kad nebūtų spaudimo tuoj pat įsigyti reikalingą išsilavinimą.

c10_ruduo1Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros  vyriausioji specialistė Erika Biuvydienė suabejojo, kad bibliotekininkų mokyklose darbo pobūdis yra pedagoginės kilmės, nes viešosiose bibliotekose vaikų literatūros skyriuose dirbantys darbuotojai taip pat dirba su vaikais, tačiau jų niekas nelaiko pedagogais. Tačiau Kultūros ministerija esą ne prieš, kad mokyklų bibliotekininkai būtų priskirti pedagoginiams darbuotojams, tik viską reiktų labai gerai apgalvoti.
LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas pasiūlė ministerijoms parengti oficialias pozicijas šiuo klausimu, o su Kultūros ministerija toliau tęsti dialogą.
Kitas profsąjungų pasiūlymas – į dokumentą įtraukti nuostatą, kad mokytojo darbo krūvį sudarytų 18 kontaktinių, o ne pedagoginių, kaip yra dabar, valandų. Mokyklų vadovų asociacija iš esmės tokiai nuostatai pritarė.
Vadovai priešinosi siūlymui, kad steigėjas, nustatydamas švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus derintų tai su įstaigos darbuotojų atstovais. LŠDPS pirmininko A.Bružo teigimu, nėra normalu, kai dabar kai kurios savivaldybių tarybos direktoriams nustato didesnius atlyginimus nei merams. Pasak jo, profsąjunga palaikė, kai vadovų  atlyginimai buvo keliami, nes jie turi atitikti atsakomybės mastą, tačiau sistema turi būti subalansuota.
Šiuo klausimu darbo grupės vadovas viceministras Vaidas Bacys pasiūlė fiksuoti skirtingas nuomones.
Dar vienas siūlymas – koeficientų lentelę, ten, kur nurodytas darbo stažas, papildyti dar dviem intervalais: „nuo 20 iki 25“ ir „25 ir daugiau“. Pasak viceministro, ši nuostata paliestų apie 60 proc. visų šalies mokytojų, o tai reiškia, kad beveik kiekvienai mokyklai reiktų lėšų ieškoti mokinio krepšelyje,  kurio dydis kitiems metams  jau yra beveik patvirtintas. Vadovų asociacija teigė pritarsianti tokiam siūlymui tik tuomet, jeigu bus skirta tam papildomų lėšų.
Dėl papildomų mokytojams tarifikuojamų valandų taip  pat buvo sunku susitarti, nes tai reikalauja daugiau lėšų. Tačiau mokyklų vadovų asociacija sutiko tam tikras nuostatas papildyti fraze „suderinus su darbuotojų atstovais“. Visi pasiūlymai, kuriems reikia papildomų lėšų, bus svarstomi kitais metais ir analizuojama galimybė juos įgyvendinti nuo rugsėjo 1 d.
Susitikime taip pat diskutuota, ar nereiktų mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams nebeleisti vesti pamokų. Šiuo metu jiems leidžiama turėti 5 pamokas per savaitę, o tai, pasak V.Bacio, kainuoja 35 mln. litų.
Mokyklų vadovų asociacijos atstovai pasiūlė susitikti atskirai su profesinių sąjungų vadovais aptarti šių ir kitų aktualių klausimų.