Ministerija: „ Po streikų įvyko slinktis, pasiruošimas pamokoms išaugo iki 60 proc.“

2019-07-09

66385118 319165415635115 4656900947333611520 n

 

Birželio 27 dieną vykusiame penktame profsąjungos ir ministerijos susitikime žymesnių rezultatų nepasiekta.

Posėdžio pradžioje derybininkai išklausė Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus LŠDPS profsąjungos atstovo informciją, kaip veikia šios šalies švietimo sistema, apie mokytojų darbo krūvius, vėliau diskusija vyko apie Lietuvos mokytojų darbą, išskiriant mokinių su spec.poreikiais mokymo individualizavimo problemą.

Prancūzų licėjaus atstovo teigimu, Vilniuje veikiančiame tarptautinėje mokykloje LŠDPS organizacijoje veikia 105 darbuotojai ir šiuo metu deramasi dėl kolektyvinės sutarties, kurią sudarant tenka atsižvelgti į Lietuvos DK nuostatas, nors švietimo įstaiga priklauso Prancūzijos švietimo ministerijai ir Lietuvos URM. Tai specifika, kurios reikia paisyti.

Šioje įstaigoje mokoma pagal Prancūzijoje ruoštą programą. Mokytojo darbo krūvį sudaro 18 pamokų, jei yra būtinybė gali būti skiriamos papildomai keturios pamokos, už kurias mokami viršvalandžiai, apmokami dvigubu tarifu.

Prancūzijos pradinių mokyklų mokytojai turi 24 kontaktinių ir 112 per metus nekontaktinių valandų, už kurias mokytojas atsiskaito užpildydamas formuliarus mokslo metų eigoje.Savaitinis pedagogų darbo krūvis per savaitę – 35 valandos. Mokytojams priklauso 65-76 darbo dienų atostogos.

Švietimo sistema organizuota mokinio krepšelio principu. Pranzūzijoje siekiama iki 25 vaikų klasėje. Darželyje yra padėjėjai. Mokyklose ne. Mokytojas Prancūzijoje yra valstybės tarnautojas, kuriam pareigybę nustato valstybė.

64868603 462624304298180 6961108368576479232 n

Kvalifikacijos kėlimas prancūzų pedagogams privalomas du kart per metus. Tai prievolė .Mokytojai gali rinktis kursus, kurie trunka mažiausiai keturias dienas, bet kurioje ES šalyje.

Aptarę šią informaciją, derybininkai tęsė ankstesniuose susitikimuose pradėtą diskusiją dėl mokinių skaičiaus mažinimo.

Ministerijos pakeitimai dėl skaičių mažinimo suveiks 2020-21 metais ?

ŠMM pateikė realią padėtį ugdymo įstaigose atspindinčią informaciją, kuri demonstruota ir media priemonėse. Kalbėdami apie nepedagoginių darbuotojų skaičių, ministerijos atstovai konstatavo, jog “nėra stebuklingai gera padėtis, bet bent jau neblogėja”.

Statistika, anot ministerijos, rodo, jog pradiniam ugdyme reikalai gerėja, prastėja viduriniam. Situacija su 28 mokiniais klasėje ir 23 vaikų skaičiumi ikimokyklinėse grupėse yra gerėjantis rodiklis. Jau dabar didėja klasių komplektų skaičius, kuriose vienu ar dviejais mokiniais jau yra mažiau.

„Procentine išraiška stebėti kaip mažėja ir nustatyti ribinį skaičių dabar nėra tikslinga. Kol ši pradidukų banga atsiris iki vidurinio ugdymo, praeis 10 metų.” – tvirtino ŠMSM atstovė. “Mūsų pakeitimai dėl skaičių mažinimo turi suveikt 2020-21 metais.”- pasisakymą baigė valdininkai.

Profesinė sąjunga  netikėtai pateikė naują argumentą – “Mes turime susitarimą su ministru A. Monkevičium, kuriame užfiksuotas siekis jog iki 24 mokinių skaičiaus klasėse2002 m. susitarimas nėra atšauktas, pakeistas.”

Mokiniai su spec.poreikiais, kaip skaičiaus mažinimo klasėje argumentas

Profesinės sąjungos teigimu, didėja mokinių skaičius su spec. poreikiais. Klasėje jų būna net iki 5 proc. . Tokia pati tendencija ir ikimokyklinėse įstaigose.

ŠMSM siūlymu, didėjant tokių vaikų turėtų būti mažinamas normaliai besimokančių skaičius.„Reiktų aktyviau bendradarbiauti šiuo klausimu, šią temą perkelti į kitas diskusijas, sutinkame su problema. “- patvirtino ministerija.

Profsąjungos nuomone, esant tokiai situacijai individualizuoti mokinių mokymą jau neįmanoma. Ministerija sutiko su argumentu, jog esant mokinių su spec. poreikiais, vaikų skaičiaus mažinimas klasėje yra pagrįstas.

Šeštasis susitikimas – pasiūlymais dėl mokinių skaičiaus mažinimo bus apsikeista raštiškai

Liepos 3 d. vykusiame šeštame susitikime derybininkai toliau aptarė mokytojų krūvio sandarą. Posėdžio pradžioje ministerija pristatė savo siūlymą, kuriame įtvirtinama nuostata, jog nuo 2020 m. sausio 1d. ir 2020 gruodžio 31 d. sutartį pasirašiusiems profesinės sąjungos nariams nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į prailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Profesinė sąjunga sutikti su šiuo pasiūlymu negalėjo teigdama, kad mokytojai dirba gerokai daugiau nei yra skirta etate nekontaktinių valandų. LŠDPS matanti dvi išeitis: apmokėjimą už viršvalandžius arba mokinių atostogų metu nustatyti atostogas ir mokytojams.

Šioje derybų vietoje ministerijos derybininkai pakeitė argumentavimo kryptį ir pasiūlė spręsti „priverstinų viršvalandžių“ klausimą reikalaujant iš darbdavio suminės darbo apskaitos ir įstatymo pažeidimo atveju kreiptis į Darbo inspekciją.

Dėl mokinių skaičiaus mažinimo LŠDPS pristatė savo analizę

Prieš aptariant šią derybinę poziciją ministerijos atstovai posėdžio dalyviams išdalino siūlymus.

ŠMSM tvirtinimu, šiuo metu vaikų skaičius klasėse esąs optimalus, o savivaldybėse tiesiog nesilaikoma teisės aktų, todėl padėtis kartais nėra tokia, kokia privaloma. Ministerijos nuomone, reikia tik stiprinti stebėseną ir, jei skaičiai viršijami, imtis spaudimo priemonių.

Po nedidelės diskusijos apie realią padėtį komplektuojant klases, LŠDPS, išanalizavusi ŠMSM pateiktus duomenis dėl savo reikalavimo mažinti vaikų skaičių klasėse, per media priemones pristatė savo viziją.

Profesinės sąjungos atlikta apžvalga rodo, jog nedidelėse vaikų grupėse 13-17 (mažas skaičius) ir 24-25(vidutinis skaičius) efektyviausiai dirbama, jei vaikų skaičius nekeičiamas iki trečios klasės. Išvados: ryšys su mokytoju daug didesnis, gerėja bendras rezultatas, didėja mokymosi motyvacija.

Ir atvirkščiai – nesumažinta klasė rodo didelį atotrūkų tarp gabių ir negabių vaikų.

Šeštas derybinis posėdis baigėsi ministerijos siūlymu daryti pakeitimus atsižvelgiant į išteklius, o profsąjungai traktuojant ministerijos poziciją kaip išsisukinėjimą. LŠDPS pasiūlė septintame posėdyje apsikeisti raštiškais pasiūlymais dėl mokinių skaičiaus mažinimo, atsižvelgiant į spec. poreikių turinčių vaikų skaičių klasėse.

 

LŠDPS informacija