Miestiečiai įkainojo rajono vaikus

2011-07-11

kiemo_vaikai

Miesto ir rajono valdininkai baigia susitarti, kiek kainuos rajone gyvenančio vieno vaiko išlaikymas miesto neformaliojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Klausimą padės išspręsti bendradarbiavimo sutartis. Panevėžio miesto savivaldybės taryba liepos 14 dienos posėdyje planuoja priimti sprendimą, kad miesto bei rajono savivaldybės pasirašytų bendradarbiavimo sutartį teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo ugdymo paslaugas. Tokiai sutarčiai – bendradarbiauti su miestu minėtais klausimais – jau priėmė rajono Savivaldybės taryba birželio 29 dienos posėdyje.

Spręs politikai

Nors miesto Tarybos politikai dar nepritarė, kad tokią bendradarbiavimo sutartį reikia pasirašyti, bet liepos 14 dieną vyksiančiame posėdyje politikams bus pateiktas ir parengtas sprendimo projektas, kiek kainuos rajono Savivaldybės teritorijoje gyvenančio vaiko išlaikymas miesto ugdymo įstaigose. Pagal planą, minėti įkainiai galios, jeigu politikai jiems pritars, iki 2011 metų pabaigos.

Jei rajone gyvenantys tėvai panorės savo atžalą leisti mokytis miesto Muzikos mokykloje, tai viena diena kainuotų 15 litų, Dailės mokykloje mokestis būtų 7 litai, Gamtos mokykloje – 6, o Moksleivių namuose – 3 litai.

Suplanuotas mokestis ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Rajono gyventojams, pasirengusiems savo vaikus leisti lankyti miesto lopšelius-darželius, už dieną bendrojo ugdymo grupėje tektų mokėti 17 litų. Tačiau jei rajono vaikas bendrojo ugdymo grupėje praleis 24 valandas, mokestis jau bus 24 litai. Dvigubai daugiau už dieną teks mokėti, jei rajono gyventojai sumanys savo vaikus vežioti į darželius, kuriuose yra suformuotos specialiojo ugdymo grupės. Diena tokioje ikimokyklinio ugdymo grupėje atsieis nuo 38 iki 49 litų.

Pavyko sutarti

Miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Zita Satkauskienė aiškino, kad tokie sprendimo projektai – pasirašyti bendradarbiavimo sutartį teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo ugdymo paslaugas rajono gyventojams ir nustatyti įkainius – rengti ilgai. „Šis rezultatas pasiektas ilgų derybų metu. Visi įkainiai suderinti. Jie yra vienodi tiek miesto, tiek rajono gyventojams.

Beje, sutarti abiem savivaldybėms padėjo nuo šių metų pradžios įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Lėšos keliauja paskui vaiką, kur jam suteikiama ikimokyklinio ugdymo paslauga. Tiesa, reikia nepamiršti, kad valstybė finansuoja tik už 4 valandas, vaiko praleistas ikimokyklinėje įstaigoje. Kitą dalį pinigų už vaiką mokės ta savivaldybė, kurios teritorijoje jis gyvena“, – kalbėjo Z. Satkauskienė. Be to, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė „Panevėžio balsui“ teigė, esą rajono vaikai bus priimami mokytis tik į Dailės mokyklą, nes į kitas neformaliojo ugdymo įstaigas rajone gyvenantys vaikai noro ugdyti gabumus nepareiškė. Kadangi rajone nėra Dailės mokyklos, todėl mieste esanti įstaiga labai populiari.

Antradienį kalbinta Z. Satkauskienė teigė dar negalinti tiksliai įvardyti, kiek naujų vaikų rugsėjį pradės lankyti mieste esančius lopšelius-darželius. „Kone kiekvieną dieną skambina tėvai ir klausinėja. Manau, kad apie dvidešimt vaikų tikrai atsiras. Beje, jau ir dabar miesto darželius lanko 247 mažyliai, kurių tėvai gyvena Panevėžio rajone. Tas mokestis, kuriam, tikiuosi, miesto politikai pritars liepos 14 dieną, bus taikomas naujai atvestiems vaikams į ugdymo įstaigas nuo rugsėjo“, – perspėjo Švietimo skyriaus specialistė.

Rajono politikai jau pritarė

Skaidrutė Kriukienė, laikinai vaduojanti atostogaujantį rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Kęstutį Rimkų, teigė, kad rajono Savivaldybės taryba jau birželio 29 dienos posėdyje pritarė tokiai bendradarbiavimo sutarčiai su miesto Savivaldybe. Dabar laukiama, kol tokiai sutarčiai pritars miesto politikai. „Rajono vaikai galės lankyti miesto Dailės mokyklą, – patvirtino S. Kriukienė, – nes rajone tokios ugdymo įstaigos nėra. Šią įstaigą lankančio vaiko išlaikymas vieną dieną rajono Savivaldybei atsieis 7 litus. Vieno vaiko išlaikymas lopšelio-darželio bendrojo tipo grupėje kainuos 17 kitų, o veikiančioje 24 valandas – 24 litus. Šitie pinigai bus mokami iš rajono Savivaldybės biudžeto. Visos kainos pateiktos suderinus su miestu. Tiesa, tokios pat sąlygos bus, jei mieste gyvenantys tėvai savo vaikus veš ugdyti į rajono ikimokyklines įstaigas“, – aiškino S. Kriukienė ir perspėjo, kad rajone gyvenantiems tėvams pirmiausia bus siūlomos rajone esančių ikimokyklinių įstaigų teikiamos paslaugos: „Jeigu tėvai gyvena gyvenvietėje, kurioje yra lopšelis-darželis, o jame yra vietų, bet tėvai nori vežti vaiką ugdyti į miesto ikimokyklinę įstaigą, tokiu atveju rajono Savivaldybė už ugdymą mieste pinigų gali ir nemokėti. Visus atvejus, kada mokės už suteiktas paslaugas vaiko ugdymui mieste, spręs rajono Savivaldybėje sudaryta komisija. Juk žinoma, kad nemažai tėvų gyvena rajone, bet važinėja dirbti į miestą ir kartu veža vaikus į mieste esančias ikimokyklines įstaigas.“

Raimonda MIKUČIONYTĖ

 Panevėžio balsas