LŠSDPSC (Centro) bendrų veiksmų memorandumas (2008-01-21)

2011-02-17

Nacionalinių Lietuvos pedagogus, švietimo sistemos darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų

BENDRŲ VEIKSMŲ MEMORANDUMAS

2008-01-21

Vilnius

Mes, turinčios nacionalinį statusą, profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – Lietuvos Respublikos įstatymų ribose atstovaudamos savo nariams ir visos šalies darbuotojams, dirbantiems švietimo sistemoje, pareiškiame:

 • Lietuvos švietimo sistemoje atsidūrė krizinėje situacijoje.
 • Lietuvos mokytojų socialinė-ekonominė gerovė neatitinka nūdienos realijų.
 • Atsakingos valdžios institucijos vengia efektyvių pedagogų ir ugdymo įstaigų padėtį gerinančių sprendimų.
 • Esame priversti imtis aktyvių protesto veiksmų.
 • Šiame memorandume numatomi veiksmai yra adekvatūs susiklosčiusiai situacijai.

Pripažindami tas pačias profsąjunginio judėjimo patikimos partnerystės, solidarumo vertybes,

deklaruodami savo valią veikti kartu, siekdami efektyvaus socialinio dialogo su aukščiausiomis valstybinėmis institucijomis, pritardami protestuojančių mokytojų socialiniams-ekonominiams reikalavimams pabrėžiame, kad:

 • Realiai gerinant švietimo darbuotojų socialinę-ekonominę padėtį yra tinkamos visos aktyvaus ir pasyvaus protesto formos.
 • Pagrindine protesto forma pripažįstame neterminuotus ugdymo įstaigų darbuotojų streikus.
 • Palaikome visų trijų profesinių sąjungų maksimalius reikalavimus.
 • Teikiame vieningus reikalavimus LR Vyriausybei.
 • Siekiame tiesioginių derybų su Vyriausybe.
 • Tiesioginėse derybose su Vyriausybe nesiderame be šį memorandumą pasirašiusių šalių.
 • Veikiame solidariai ieškodami neterminuotų streikų finansavimo šaltinių, skirtų remti streikuojančius pedagogus.
 • Siekiame organizuoti bendras protesto akcijas.
 • Koordinuojame savo veiksmus rengdami protesto akcijas.
 • Kreipiamės palaikymo į tarptautines švietimo organizacijas.
 • Savo veikloje vadovaujamės pagrindiniu profsąjunginio judėjimo solidarumo principu tarp šį memorandumą pasirašiusių profesinių sąjungų.

Mokytojų, švietimo sistemos darbuotojų organizuotumas ir vienijimasis yra pagrindinis šio memorandumo tikslas, priešinantis šalies valdžios abejingumui, vykdant švietimo politiką.

 

LŠDPS pirmininkas dr.Aleksas Bružas

LMPS pirmininkė J.Voloskevičienė

LKŠDPS pirmininkė Ramutė Šileikienė