LŠDPS tarptautinės organizacijos CESI švietimo ekspertų komisijos nuotoliniame posėdyje: skaitmeninio švietimo svarba bei Covid-19 krizės pasekmės švietimui

2021-11-11

Lakričio 9 d. CESI (The European Confederation of Independent Trade Unions) švietimo ekspertų komisija (EDUC) rinkosi  į  nuotolinį  posėdį.  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai,  priklausančiai nacionaliniam centrui – Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai (RJPS), atstovavo Danguolė Pilipavičienė.

Posėdyje išreikšta pozicija dėl skaitmeninio švietimo veiksmų plano.  Aptarta,  kaip pagelbėti mokytojams tobulinti  skaitmeninius įgūdžius, bei diskutuota apie  nuotolinio mokymo privalumus ir trūkumus.  

Dalyvavę profesinių sąjungų atstovai pasidalijo patirtimi ir  informacija apie nacionalines švietimo sistemas, paveiktas  Covid-19 krizės.   

Kitas CESI EDUC posėdis planuojamas sausio mėnesį.

Daugiau informacijos čia

LŠDPS informacija