LŠDPS raštu informavo Vyriausybę ir ŠMSM, kad LŠDPS skelbiamas švietimo šakos tikrasis streikas prasidės 2023-09-29 d. 8.00 val. švietimo įstaigose

2023-09-18

Šiandien, rugsėjo 18 d., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LŠDPS) vadovaujantis LR DK 246 str. 1 d. raštu informavo  LR Vyriausybę ir Švietimo, mokslo ir  sporto ministeriją (toliau ŠMSM), kad LŠDPS skelbiamas švietimo šakos tikrasis streikas prasidės 2023-09-29 d. 8.00 švietimo įstaigose.

LŠDPS 2023-01-16 pateikė reikalavimus ir iniciavo kolektyvines derybas dėl 2022-03-02 pasirašytos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo ir papildymo. LŠDPS pateiktų reikalavimų pagrindu buvo pradėtos LŠDPS ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau ŠMSM) kolektyvinės derybos dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo. 2023-06-13 šalys pasirašė LŠDPS ir ŠMSM derybų dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo nesutarimų protokolą, kuriame konstatavo, kad bendras sutarimas pasiektas tik  dėl trijų iš 20 nurodytų LŠDPS reikalavimų, todėl šalių atstovams pasirašius nesutarimų protokolą, kolektyvinės derybos šalių sutarimu buvo baigtos.

LŠDPS 2023-06-19 inicijavo kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų išankstinį nagrinėjimą ir kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarymą. Įvertinus kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijos posėdžių metu darbdavio atstovų išsakytą poziciją dėl LŠDPS keliamų reikalavimų, 2023-08-18 darbdavio atstovų pateiktą atnaujintą pasiūlymų paketą bei viešoje erdvėje Švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto išsakytą poziciją dėl galimybės tenkinti esminius LŠDPS keliamus reikalavimus nebuvimo, LŠDPS konstatavo, kad esminiais LŠDPS keliamais reikalavimais kolektyvinis darbo ginčas dėl interesų yra neišspręstas ir nėra pagrindo tikėtis šių klausimų išsprendimo kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisijoje, todėl LŠDPS nutarė pasitraukti iš derybų dėl kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų išsprendimo.

Matydama, kad didžioji dalis problemų yra ne sprendžiamos, o paslepiamos po skaičių ir faktų interpretacijomis, suprasdama, kad padėtis švietimo sektoriuje darosi vis sudėtingesnė, o ŠMSM ir jai pavaldžios įstaigos nerodo deramos lyderystės,  LŠDPS nusprendė žengti labai sudėtingą, bet didžiosios dalies mokytojų lūkesčius atitinkantį žingsnį: vadovaujantis LR DK 245 str. bei LŠDPS įstatų 8.2 p., 2023-08-22 LŠDPS pirminių profesinių organizacijų pirmininkų/pavaduotojų susirinkimas priėmė sprendimą skelbti tikrąjį streiką.

Informacija apie konkrečius streike dalyvaujančius švietimo įstaigų darbuotojus bus pateikiama tiesiogiai atitinkamai švietimo įstaigai, kurioje vyks streikas.

Visais su streiku susijusiais klausimais  bus galima kreiptis į aukščiausiąjį streiko komitetą, kuriam vadovauja LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

LŠDPS inf.