Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos rezoliucijoje dėmesys švietimo reformoms

2022-08-29

2022 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime po diskusijų su ministre, Seimo nariais ir kt. švietimo bendruomenės atstovais priimta rezoliucija. Dokumentas išsiųstas  Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui.

Rezoliucijoje akcentuojama, jog palyginus kad ir kelių dešimtmečių profsąjungų rezoliucijas ir dabartinę situaciją tampa akivaizdu – švietimo sistema veikia nesėkmingai, nes problemos lieka tos pačios, o švietimo bendruomenė tiesiog alinama nesibaigiančių pokyčių, kurie labiau orientuoti į parodomąsias akcijas, pinigų įsisavinimą, išorinį politikų programose minimų pažadų vaikymąsi ar norą parodyti, kad institucijos dirba. ,,Ir paskutinių kelerių metų LŠDPS inicijuotos diskusijos su ŠMSM atstovais rodo, jog įvairūs pokyčiai labiau sėja sumaištį nei sprendžia problemas“, – teigiama LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko pasirašytame dokumente.

Konferencijos delegatai konstatuoja, jog etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarka – viena iš labiausiai nevykusių pastarojo dešimtmečio reformų, pedagogų karjeros modelio projektas – vienas iš kritiškiausiai švietimo bendruomenės įvertintų siūlomų pokyčių, ugdymo turinio atnaujinimas vyksta skubotai, mokytojų darbo sąlygos nėra palankios, o atsakomybės dėl mokinių elgesio teisinė bazė nesutvarkyta.

Suvažiavimo delegatai siūlo:

  1. Ministerijai imtis lyderystės iš esmės, o ne imitacijomis – maksimaliai koreguoti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, ją supaprastinti ir susieti su kontaktinių valandų skaičiumi.
  2. Atšaukti planuojamą naująją pedagogų karjeros pertvarką ir spręsti tik tas konkrečias problemas, kurias nurodė esamą modelį analizavę tarptautiniai ekspertai.
  3. Ugdymo turinio atnaujinimą organizuoti ne imituojant įsiklausymą į švietimo bendruomenės pastabas, o realiai į jas reaguojant, taip pat pateikiant kokybiškai paruoštas skaitmenines priemones, iš karto siūlant ir derinant vertinimo tvarkas. Labai atidžiai nagrinėti rizikos faktorius, numatyti realius pereinamo laikotarpio ar net atsitraukimo kelius. Kilus abejonėms dėl pokyčio kokybės stabdyti reformą.
  4. Sutvarkyti mokinių elgesio teisinę bazę taip, kad ja remdamosi mokyklos galėtų susikurti paveikias tvarkas.

LŠDPS suvažiavimo rezoliucija