LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkų susirinkime aptarti svarbūs švietimo darbuotojams klausimai

2020-04-17

alt

 

Ketvirtadienį, balandžio 16 dieną, Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkai diskutavo ir tarėsi dėl švietimo darbuotojams ypač aktualių klausimų šiuo laikotarpiu. Aptarta dabartinė situacija ikimokyklinėse įstaigose, ugdymo proceso nutraukimas, lietuvių kalbos įskaitos ir brandos egzaminų organizavimas.

VMS pirmininkė J. Kiškienė pasidžiaugė Profsąjungos narių aktyvumu bei puikiu komandiniu darbu: “Šiandienos realybėje chaotiškai keičiantis ŠMSM sprendimams iškilo daugybė klausimų dėl tolimesnio švietimo ir ugdymo proceso bei pedagogų darbo. Mūsų profsąjungiečiai rado laiko greitai susiburti ir kartu aptarti susidariusias problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų. Vyko konstruktyvi diskusija.“

Visi dalyvavę susirinkime profsąjungos nariai vienbalsiai pritarė, jog reikia būti budriems, įdėmiai stebėti situaciją švietime, tartis ir greitai reaguoti į netinkamus sprendimus bei konkrečius švietimo darbuotojų teisių pažeidimus.

 

LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimas

 

Nuotraukoje Jurgita Kiškienė