LŠDPS pareiškimas spaudai dėl „Lietuvos ryto“ publikacijos

2008-08-12

LŠDPS pareiškimas spaudai dėl „Lietuvos ryto“ publikacijos
Viešbučio Palangoje nuotrauka
LŠDPS PAREIŠKIMAS SPAUDAI dėl „Lietuvos ryto“ publikacijos „Kurorte vėl pasklido senos aferos kvapas”

2010 m. rugpjūčio 13 d. dieną laikraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdinta publikacija, kurioje teigiama apie neva neteisėtas ir nemoralias LŠDPS atstovų pastangas išsaugant organizacijai priklausantį turtą Palangoje.

Pareiškiame, kad šio straipsnio turinys neatitinka objektyvios tiesos ir parašytas nesilaikant pagrindinių žurmalistikos principų.

Publikacijoje minimi faktai neatitinka tikrovės.

LŠDPS vadovai neturi akcijų, kurios sudarytų galimybę naudoti profesinės sąjungos turtą privatiems tikslams.

Kaip naudojamas organizacijai priklausantis turtas ir piniginės lėšos, prižiūri Revizijos komisija, kuri veiklą vykdo reguliariai.

Profesinė sąjunga vienu iš veiklos prioritetų visada laikė finansinės organizacijos veiklos nepriklausomybės stiprinimą.

Pažymime, kad LŠDPS nėra pasirašiusi Nacionalinio susitarimo ir negauna šimtatūkstantinių dotacijų iš valstybės biudžeto. Šiomis išmokomis naudojasi vadinamieji profesinių sąjungų centrai: LPSK, LPS Solidarumas, LDF.

Mūsų organizacija niekada nėra svarsčiusi savo veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto formų.

Viešbutis Palangoje toliau išlieka svarbiu objektu, nepriklausomos profsąjunginės veiklos garantu.

Nacionalinė pedagogų asociacija sieks, kad gerėtų pedagogų švietimas, kvalifikacijos tobulinimas ir poilsio galimybės.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga