Latvijos pedagogus bus galima atleisti už nelojalumą valstybei

2016-12-27

alt

Latvijos prezidentas Raimonds Vējonis nutarė „paskelbti” (pasirašyti – red.) vyriausybės inicijuotą švietimo įstatymo pataisą, kuri nuo 2017 m. sauso 1 d. numato galimybę atleisti iš darbo „nelojalius” valstybei pedagogus. Tokį įstatymą – tiesa, po aršių diskusijų – šalies seimas priėmė lapkričio pabaigoje.

Švietimo profesinė sąjunga (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību ) ir švietimo vadovų asociacija (Latvijas izglītības vadītāju asociācija) kreipėsi į prezidentą prašydamos įstatymą grąžinti seimui taisyti, tačiau vėliau prezidentūra buvo įtikinta, kad pataisa neprieštarauja šalies konstitucijai ir kad šis vyriausybės inicijuotas įstatymo projektas buvęs iš esmės pakoreguotas atitinkamose seimo komisijose.

Agentūros LETA pranešimu, naujoji švietimo įstatymo pataisa „numato galimybę darbdaviui nedelsiant nutraukti darbo santykius su mokymo įstaigos vadovu ar pedagogu, jeigu tik bus konstatuota, kad šis yra nelojalus Latvijai ir jos Konstitucijai”. Pataisų tikslas – „užkirsti kelią valstybės ir visuomenės interesų, demokratijos, saugumo bei vystymosi rizikoms, kurios gali iškilti dėl nelojalaus Latvijai ir Konstitucijai mokymo įstaigos vadovo ar pedagogo vaiksmų”.

Prie šio pataisos formulavimo dar pridedama, jog ja taip pat siekiama „apriboti neracionalų biudžeto lėšų naudojimą”.

Akivaizdu (tai pastebi ir Latvijos žiniasklaida), kad pastarasis formulavimas niekaip „nesiriša” su lojalumo tema, nes švietimo įstatymo pataisa buvo įkomponuota prie 2017 m. valstybės biudžeto įstatymo, ir tai, pasak LETA, „sukėlė pagrįstą visuomenės suglumimą”.

Nors skelbdamas įstatymą prezidentas paragino seimą „kruopščiai stebėti, kaip įstatymo norma bus taikoma praktikoje”, naujasis įstatymas susilaukė toli gražu nevienareikšmiškų komentarų visuomenėje, žiniasklaidoje ir pačiame seime. Be kita ko, pabrėžiama, kad pataisa pirmiausia gali būti pritaikyta rusakalbių pedagogų atžvilgiu.

Gruodžio 21 d. 20 seimo opozicinės frakcijos Soglasiye atstovų apskundė įstatymą Latvijos konstituciniam teismui (Satversmes tiesa). Deputatai ragina teismą įvertinti įstatymą pagal 100-ąjį ir 106-ąjį Latvijos pagrindinio įstatymo straipsnius. 100-asis straipsnis garantuoja žodžio laisvę, kartu užtikrinant teisę gauti, skleisti ir naudotis informacija, teisę reikšti savo pažiūras, o 106-asis konstitucijos straipsnis gina teisę laisvai pasirinkti profesiją pagal savo galimybes ir kvalifikaciją.

www.lprofsajungos.lt