Koordinavimo tarybos posėdyje daug kalbėta apie vienybę

2013-05-24

Gegužės 23 d. į posėdį susirinko LŠDPS koordinavimo taryba. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas informavo apie praeito posėdžio nutarimų vykdymą ir apie tai, kas per tą laiką įvyko. Jis taip pat kalbėjo apie mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos darbo grupės veiklą. Jau yra buvę trys posėdžiai, pasak pirmininko, profsąjungoms grupėje atstovaujama gana vieningai. Artimiausiu metu turėtų būti paskutinis posėdis, tačiau sunku kalbėti apie rezultatus, nes neaišku, kokie sprendimai priimti politiniu lygmeniu.

Vytautas Silvanavičius informavo apie kitos švietimo ir mokslo ministro įsakymų sudarytos darbo grupės, kuri tobulina švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, veiklą, supažindino su LŠDPS narių teiktais pasiūlymais. Nutarta LŠDPS pasiūlymus dar tikslinti ir pildyti.

Koordinavimo taryba pritarė pasiūlymui išplėsti Prezidiumą, į jį išrinkti Irena Peciukonienė (Ikimokyklinio ugdymo įstaigų centro pirmininkė) ir Gintaras Skapas (Vilniaus m. susivienijimo pirmininkas).

Tikslinant 2013 m. sąmatą pastebėta, jog finansinė situacija gerėja, todėl nutarta suaktyvinti tarptautinę veiklą: skirti asmenį, kuris bendraus su tarptautinėmis organizacijomis. Taip pat numatyta deleguoti penkis Prezidiumo narius į Norvegiją, į mokomąją kelionę rugsėjo mėnesį.

Nemažai dėmesio posėdyje skirta vienybės klausimui. A. Navicko teigimu, suvažiavimas nusprendė, kad reikia siekti vienybės tarp švietimo sferoje veikiančių profsąjungų, todėl nepaisant kitų organizacijų abejingumo šiuo klausimu, nuo idėjos nutolti nevalia.

Pirmininkas informavo, kad du kartus dėl to buvo kreiptasi į Lietuvos švietimo įstaigų profesinę sąjungą, jos pirmininką E. Jesiną, tačiau jokio atsakymo negauta. Ketinimų vienytis protokolo projektas buvo įteiktas Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų ir Lietuvos mokytojų profesinių sąjungų vadovėms. Pastarosios organizacijos pirmininkė J. Voloskevičienė pažadėjo parengti savo protokolo variantą, tačiau iki šiol nieko apie tai nėra žinoma.

V. Silvanavičius papasakojo apie susitikimą su Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) taryba. „Į susitikimą ėjome be didelių vilčių, nes ir atsakymo į suvažiavimo rezoliuciją-kvietimą nesulaukėme, tačiau turėjome vykdyti delegatų nutarimą“, – prisiminė jis ir teigė, jog nuojauta neapgavo. LŠPS atstovai (tiksliau – atstovės) labai nekolegiškai „puolė“ atėjusiuosius, reiškė visokeriopą nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą, tačiau, anot V. Silvanavičiaus, „mes į negražias diskusijas nesivėlėme“. Jis teigė manąs, kad gal reikėtų bandyti ieškoti vienijimosi galimybių susivienijimuose, štai ir Kaišiadoryse jau numatytas abiejų profsąjungų atstovų susitikimas.

Minėtame susitikime dalyvavusi Erika Leiputė-Stundžienė sakė, jog LŠDPS atstovai jame pasijuto kaip kaltinamieji teisme ir pridūrė, jog matanti vienintelį būdą suartėti su kitomis profsąjungomis – tai rajonuose ir miestuose susivienyti bendrai veiklai spręsti konkrečioms problemoms. Pasak jos, taip esą veikiama Panevėžyje ir gana sėkmingai.

Vytautas Bulotas visgi kvietė kolegas paanalizuoti vadinamąjį LŠPS „penkių žingsnių pasiūlymą”, kuris LŠPS tinklalapyje buvo pristatytas kaip „bendradarbiavimo ir vienijimosi planas“. Nors oficialaus tai patvirtinančio rašto nėra gauta, tačiau viešojoje erdvėje ši idėja paskleista ir į ją reiktų sureaguoti, juolab kad pasiūlymo penktasis žingsnis – vieninga organizacija.

Zita Miškinytė-Mazūrienė pastebėjo, jog LŠPS Visagino susivienijimo pirmininkė G.Gusakovienė viešai kalbėjusi apie tai, kad nacionaliniu mastu esą vykstančios derybos dėl vienijimosi, tad žmonių nuvilti gal ir nereikėtų.

Galiausiai nutarta priimti LŠPS pasiūlymą dėl laipsniško jungimosi ir pakviesti LŠPS atstovus į kitą Koordinavimo tarybos posėdį, kuriame būtų aptarti jau konkretūs žingsniai.

Koordinavimo taryba taip pat pritarė siūlymui rugpjūčio 21-23 dienomis surengti mokymus „Socialinis dialogas švietimo įstaigoje. Pedagogo juridines ir vadybinės kompetencijos plėtojimas“ įvairių lygmenų profesinių sąjungų lyderiams, pristatyta preliminari programa bei lektoriai.