Klaipėdos miesto

2011-03-09

Klaipėdos miesto susivienijimas

Pirmininkė Laima Juknienė, tel. 865027057, lajukma@gmail.com

Pavaduotoja Nijolė Dargužienė, tel. 868796651, nijodarg@gmail.com

Pavaduotoja Jolanta Skrodenienė, tel. 865784391, j.skrodeniene@gmail.com