Kaune toliau mažės mokyklų

2013-01-24

Nepriklausomybės metais maždaug 100 tūkstančių gyventojų sumažėjęs Kaunas priverstas mažinti ir iš biudžeto išlaikomų švietimo įstaigų skaičių.
Pagal Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metais plano pakeitimus, kuriuos patvirtino ir miesto politikai, bus keičiama kai kurių mokyklų struktūra (mažinant klasių skaičių), o dalies Kauno savivaldybės įsteigtų mokyklų neliks visai.

 

Nuo šių metų rugsėjo 1-osios savo gyvavimą, kaip juridinis vienetas, baigia kažkada naujame mikrorajone daugiau nei tūkstančiui moksleivių pastatyta, bet dabar katastrofiškai ištuštėjusi Eigulių vidurinė mokykla. Ji reorganizuojama prijungiant prie Kazio Griniaus progimnazijos. Vyresnių progimnazijos auklėtinių lavinimo pagal vidurinio ugdymo programą tęstinumas vėliau bus užtikrintas jiems perėjus mokytis į Antano Smetonos, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos” ir „Saulės” gimnazijas.

Kauno Petrašiūnų pagrindinė mokykla pertvarkoma prijungiant ją prie Kauno humanitarinės pradinės mokyklos. Tačiau tam būtina gauti viešosios įstaigos – Lietuvos verslo paramos agentūros – pritarimą, kadangi reorganizuojamai mokyklai atsinaujinti anksčiau buvo skirta dalis Europos Sąjungos lėšų. Ugdymo pagal vidurinio ugdymo programą tęstinumas garantuotas „Varpo”, Antano Smetonos bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijose.

Kauno „Ąžuolo” katalikiška vidurinė mokykla bus likviduota, kai šioje mokykloje nebebus mokinių. Toje pačioje bazėje ketinama įsteigti nevalstybinę gimnaziją. Beje, šįmet numatytas šios mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditavimas.

Panašiai bus likviduota ir Kauno Šv. Mato gimnazija, kai tik čia neliks mokinių. Vietoj jos galės būti įsteigta nevalstybinė gimnazija.

Kovo 11-osios vidurinės mokyklos laukia struktūros pertvarkymas, po kurio pasikeis šios švietimo įstaigos tipas – iš vidurinės į pagrindinę.

Pasak Kauno miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vyriausiosios specialistės Danutės Marcinkevičienės, naujiems mokslo metams ši mokykla galės komplektuoti 11-ąsias klasės, jeigu iki šių metų kovo 1 d. bus pageidaujančių mokytis tiek, kad susidarytų dvi klasės.

 Beje, 11-osiose ir 12-osiose klasėse turės būti ne mažiau kaip 15 proc. mokinių, kuriems pedagoginė psichologinė tarnyba (ar švietimo pagalbos tarnyba) yra nustačiusi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo pagal vidurinio ugdymo programą tęstinumas vėliau bus užtikrintas „Varpo” ir „Vyturio” gimnazijose.

ELTA