Kaune mažėjant vaikų, mažėja klasių

2011-05-15

Nuo 2002 iki 2011-ųjų Kauno miesto mokyklose nebeliko 609 klasių – daugiau nei 17 tūkst. mokinių. Todėl dabar dar intensyvesnė tapo prieš šešerius metus pradėta mokyklų tinklo optimizacija. Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių mokyklose ir viešosiose įstaigose 2011-2012 metams. Taip pat patvirtinti bendrojo lavinimo mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir pertvarkos 2008-2012 m. priemonių plano pakeitimai.

Nors daugumos pasmerktų virsti dešimtmetėmis (pagrindinėmis) mokyklų bendruomenės ir priešinasi, vienuoliktos klasės komplektuojamos tik tuomet, jeigu jų yra ne mažiau kaip dvi (50 mokinių) miesto ar savivaldybės centro vidurinėje, suaugusiųjų mokykloje, gimnazijoje, menų gimnazijoje, nacionalinėje menų mokykloje ir konservatorijoje. Išskyrus atvejus, kai mokyklos steigėjas numato kitaip.

Miesto taryba neleido nuo rudens vienuoliktųjų klasių komplektuoti Aleksandro Stulginskio katalikiškoje, Pilėnų, Martyno Mažvydo, Petrašiūnų, Vaižganto, Jono ir Petro Vileišių katalikiškoje, Vilijampolės ir Kazio Griniaus vidurinėse mokyklose. Švietimo ir sporto komitetui pasiūlius, pritarta leisti 5 klases komplektuoti „Varpo”, „Santaros”, Jono Basanavičiaus gimnazijose.

Anot Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono, rengiant miesto tarybos sprendimo projektą, išanalizuota situacija, galimi pertvarkos planai derinti su mokyklų vadovais.

„Rudenį Kauno miesto savivaldybės tarybai teiksime naują, koreguotą mokyklų pertvarkymo bendrąjį planą, kuriame atsispindės nauji Vyriausybės nutarimai, Švietimo įstatymo pataisos. Tada bus aišku, kokioms mokykloms ateityje bus leidžiama komplektuoti 11 klases, o kas iš jų turės keisti savo profilį. Galbūt neišvengiamai ateityje kai kurias mokyklas teks net uždaryti dėl mažėjančio vaikų skaičiaus Kauno mieste”, – apie esamą padėtį kalbėjo Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas.

Tarybos nariams buvo pristatyta ir daugiau informacijos apie lavinimo mokyklų reorganizavimo plano pakeitimus.

Ketvirtadienį savivaldybės taryba taip pat patvirtino ir šešių Kauno miesto savivaldybės viešųjų švietimo įstaigų 2011-2012 m. klasių komplektus: „Ąžuolo”, Julijanavos, J. Urbšio, „Vyturo” katalikiškose vidurinėse mokykloje bus formuojamos 1-12 klasės. Tačiau Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos” gimnazijoje bus formuojamos tik aukštesnės – 9-12 – klasės, o viešojoje įstaigoje Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje – 5-12 klasės.