Kada kreiptis į teismą?

2016-05-04

LSDPS_logas-tikras

Jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis.

Nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai:

1) dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva;

2) dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva;

3) dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo;

4) kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Bendrasis ieškinio senaties terminas darbo teisiniams santykiams yra treji metai, tačiau Darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams nustato ir kitus, daug trumpesnius ieškinio senaties terminus. Pvz. DK 297 str. numato vieno mėnesio senaties terminą  ginčams dėl  nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimo iš darbo.

Ieškinio senaties terminas – įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį, todėl terminus reikia stebėti atidžiai.