Juodasis mokyklų sąrašas

2011-08-25

Šiandien Šiaulių miesto taryba tvirtins komisijos, turėsiančios aiškintis, kurias mokyklas reikia uždaryti, sudėtį. Tačiau tai – tik formalumas, kadangi Savivaldybės užkulisiuose jau nuspręsta, kurios mokyklos tampa pasmerktosiomis. Didysis mokinių perkraustymo bumas gali prasidėti jau ateinančiais metais. Uždarys vienintelę mokyklą rajone?

Miesto vadovai jau turi pasmerktų mokyklų sąrašą, kurio kol kas stengiamasi neviešinti ir kuris nežinomas net daugeliui į jį patekusių švietimo įstaigų.

Anksčiau buvo žadama neuždarinėti mokyklų nutolusiuose miesto rajonuose, tačiau į juodąjį sąrašą jau įtraukta Vijolių vidurinė mokykla. Ši mokykla yra vienintelė visame Vijolių rajone. Be to, Vijolių vidurinė – vienintelė regioninė sporto mokykla.

Jau daugelį metų kalbama apie tai, kad ši mokykla svarbi dar ir tuo, kad joje ugdoma daug perspektyvių sportininkų. Tokių mokykloje dabar priskaičiuojama apie šimtą, dar trys šimtai vaikų intensyviai sportuoja. Šaltinių teigimu, sportininkus norima perkelti į kitą mokyklą.

Minimos dar dvi mokyklos

Dar vasaros pradžioje miesto meras Justinas Sartauskas užsiminė, jog į uždaromų mokyklų sąrašą pateks ir pagrindinės mokyklos. Mero žodžiai tampa kūnu.

Vakar nepavyko susisiekti su miesto meru (gal žmogus užsiėmęs svarbesniais reikalais, pavyzdžiui, vėl viešąjį tualetą inspektuoja, – aut. past.) ir pasitikslinti, kokias mokykla meras turėjo galvoje. Tačiau šaltiniai teigia, kad tarp pasmerktųjų pateko ne tik Dubijos, bet ir Gytarių pagrindinė mokykla.

Uždarius Gytarių pagrindinę mokyklą rajone liktų vienintelė katalikiška „Sandoros“ mokykla.

Teks grąžinti lėšas

Šiuo metu Gytarių pagrindinei mokyklai priklauso du pastatai, vienas iš jų – buvusios Šventupio pagrindinės mokyklos pastatas. Šiuo metu šis pastatas renovuojamas už ES ir miesto biudžeto lėšas. Eilėje laukia ir pirmasis Gytarių pagrindinės mokyklos korpusas. Renovuojant šį pastatą mokinius ketinama perkelti į antrąjį korpusą, kurio remontas jau gerokai užsitęsė.

Tačiau, šaltinių teigimu, uždariusi mokyklą Šiaulių savivaldybė privalės grąžinti ES paramą, kadangi viena iš paramos sąlygų – paramą gavusios mokyklos privalo tęsti savo veiklą.

„Pastatai neturėtų stovėti tušti“, – kalba ir mokyklos direktorius Rimtautas Pečeliūnas.

Pradinės – beveik visos

Į Centro pradinės mokyklos mokinius, o tiksliau – atsinešamus mokinio krepšelius, jau seniai dairosi Jovaro bei V. Kudirkos pagrindinės mokyklos. Todėl juodajame mokyklų sąraše – ir šiauliečių pamėgta Centro pradinė, kuri ne tik nesiskundžia mąžtant pradinukų, bet nuo rugsėjo pirmosios atidarys dar vieną pradinukų klasę.

Nors oficialiai neįvardijama, tačiau į juodąjį sąrašą pateko dauguma miesto pradinių mokyklų, išskyrus katalikiškąją Tėvo Benedikto Andriuškos. Salduvės pagrindinė mokykla, kurioje išskirtinės sąlygos sudarytos „paksininkų“ rinkimų reklamai, irgi nebus uždaroma.

Nė vieno bendruomenių atstovo

Šiaulių miesto tarybai pateiktame darbo grupės sąraše – vien tik politinių frakcijų atstovai ir vienas save rinkimuose išsikėlęs Tarybos narys. Darbo grupėje – nė vieno bendruomenių ar profesinių sąjungų atstovų. Nors juodasis mokyklų sąrašas plačiai aptarinėjamas pačių Tarybos narių, už švietimą ir kultūrą atsakinga darbietė, vicemerė Danguolė Martinkienė tikina, kad jokių sąrašų nėra ir, esą, politikams nebus primetama nuomonė, kurias mokyklas reikėtų uždaryti. Savivaldybės administracija tik pateiksianti informaciją apie situaciją miesto mokyklose.

Paklausta, kodėl darbo grupėje nėra nė vieno bendruomenių atstovų, politikė suskato išvedžioti, girdi, dar bus darbo grupių, į kurias bendruomenių atstovai ir būsią kviečiami. Tačiau į klausimą, kodėl nekviečiami dabar, taip ir neatsakė. Politikė neįvardijo ir datų – iki kada ketinama apsispręsti dėl mokyklų likimų. Atsimušinėjo nieko nereiškiančiomis frazėmis apie tai, kad bendruomenė bus informuota Švietimo įstatyme nustatyta tvarka. O tai reiškia, kad mokyklos gali būti pradėtos uždarinėti jau ateinančiais metais. Tuo labiau, kad ir pati vicemerė D. Martinkienė užsiminė, jog politikai apsispręsti gali dar šiemet.

Vadina nusikaltimu

„Dar dirbdamas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku, buvau davęs žodį, kad nebus uždaryta nė viena mokykla. Uždarinėti mokyklas – nusikaltimas, nes mokyklos drauge yra ir kultūros židinys“, – sako daugybę pedagogų išugdęs Šiaulių universiteto docentas Mindaugas Stakvilevičius.

M. Stakvilevičiaus žodžiais, pinigų mokykloms išlaikyti galima rasti, nes lėšos ne visuomet naudojamos tinkamai. Be to, jis pateikia skandinavų pavyzdį, kai klasėse mokosi vos po keliolika pradinukų, tačiau mokyklos vis tiek neuždarinėjamos.

„Švietimui skirtos lėšos atsiperka po 20–30 metų. Negalima skubėti išdraskyti mokyklų – gal pasikeis valdžia ir žmonės pradės grįžti iš užsienių“, – sako pedagogas.

Bronius KATINAS

Šiaulių naujienos