Jau šiemet atsiras progimnazijų

2011-07-01

tuscia_klase

Jau šiais metais atsiras progimnazijų, o iki 2015 m. rugsėjo 1 d. vidurines mokyklas pakeis gimnazijos. Tai numatyta naujosiose mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse, kurias trečiadienį patvirtino Vyriausybė. Gimnazijos, kurios neatitiks Švietimo įstatyme ir Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, turės būti reorganizuotos iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pagrindinės mokyklos, turinčios 1-8 arba 5-8 klases, iki 2012 m. sausio 1 d. taps progimnazijomis. Nauja tvarka aprėps jau atliktą mokyklų tinklo pertvarką ir neseniai priimto Švietimo įstatymo naujos redakcijos nuostatas.

Pasak švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, nauja mokyklų tinklo kūrimo tvarka garantuos įvairių lygių ugdymo ir poreikių įvairovę, tautinių mažumų mokyklų ateitį, daugiau galių bus suteikta gyventojų bendruomenių iniciatyvai formuojant švietimo sistemą, pavyzdžiui, steigiant daugiafunkcinius centrus, nevalstybines mokyklas. „Savivaldybės įgyja daugiau teisių ir atsakomybės kuriant konkretaus regiono poreikius atitinkantį mokyklų tinklą. Sudaromos visos sąlygos išlaikyti pedagoginių sistemų unikalumą – steigti netradicines ir savitas mokyklas, veikti specializuotoms menų ir sporto mokykloms, taip pat ugdyti itin gabius ar specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Tankiai gyvenamose tautinių mažumų vietovėse mokyklos, kuriose dėstoma lietuvių ar tautinių mažumų kalba, vienuoliktas klases galės steigti, jeigu bus ne mažiau negu 10 vaikų. Iki šiol buvo nustatyta 12-15 mokinių skaičiaus riba“, – pranešime spaudai cituojamas G. Steponavičius.

Vyriausybė įpareigojo mokyklų savininkus – Švietimo ir mokslo ministeriją ir savivaldybes – iki 2012 metų vasario parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metams bendruosius planus ir juos pristatyti gyventojų bendruomenėms.

Mokyklų tinklo pertvarka buvo pradėta keičiantis demografinėms aplinkybėms. Ją vykdant siekiama užtikrinti švietimo įstaigų ir paslaugų įvairovę, prieinamumą, atnaujinti mokymo bazę efektyviai naudojant valstybės ir Europos Sąjungos lėšas, ugdymą ir jo aplinką labiau pritaikyti skirtingų amžiaus tarpsnių mokiniams. Pertvarkant mokyklų tinklą laikomasi principo: mažiausiems mokykla – kuo arčiau namų, vyresniems – kuo geriau aprūpinta moderniomis mokymosi priemonėmis.

Respublika