Istorinis įvykis

2013-04-26

Balandžio 25 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) delegacija susitiko su Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) tarybos nariais. LŠPS pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus pakviesti LŠDPS atstovai dalyvavo diskusijoje apie vienijimosi galimybes.

LŠDPS vadovas Andrius Navickas pradėjo pokalbį primindamas, jog organizacijos suvažiavime delegatai išreiškė valią vienytis į vieną švietimo sistemoje veikiančią profesinę sąjungą. Būtent todėl ir siekiama susitikti su visų veikiančių profsąjungų atstovais ir išsiaiškinti jungimosi galimybes.

Mes nematome nė vieno argumento prieš, dėl ko profsąjungos negalėtų vienytis. Iš to būtų tik nauda – mažėtų išlaikymo kaštai, augtų derybinė galia“, – LŠPS tarybos posėdyje kalbėjo A. Navickas.

Jis pabrėžė, jog LŠDPS siekiamybė – viena organizacija, kuri būtų įsteigta bendrame visų švietimo profsąjungų delegatų suvažiavime. „Baimių dėl postų, turto ar kitų dalykų mes neturime, – dėstė LŠDPS pirmininkas. – Atėjome išgirsti aiškaus atsakymo, ar jūs pasiryžę vienytis. Jeigu ne, tai ir toliau teks eiti konkuravimo keliu“.

Kai kurie kalbėjusieji LŠPS atstovai sakė, jog jie taip pat jaučiantys eilinių narių norą turėti vieningą organizaciją, tačiau vardijo įvairias kliūtis, kodėl tas būtų sudėtinga: pradedant būgštavimais, kad nepasikartotų praeities įvykiai, baigiant asmeninėmis antipatijomis. LŠDPS Kaišiadorių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius ragino nesigilinti į praeities įvykius ar atskirų asmenų savybes, nes pasiryžus jungtis, toliau dėl visko spręstų organizacijų nariai.

Galiausiai LŠPS pirmininko pavaduotojas Romas Turonis pasiūlė į jungimąsi eiti laipsniškai. Pradėti nuo pasitikėjimo vieni kitais atkūrimo, bendradarbiavimo įvairiomis formomis: susitarimais, jungtinės atstovybės steigimu, bendra veikla Švietimo ir mokslo federacijoje (šiuo metu jai priklauso LŠPS ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas) ir baigti bendra švietimo profsąjunga.

Jam pritarė ir LŠPS Rokiškio rajono susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas pastebėjęs, jog šis susitikimas – istorinis įvykis, kai po ilgo laiko prie vieno stalo sėdi kažkada bendražygiais buvę asmenys. Mat LŠPS tarybos posėdyje dalyvavo, tik į diskusiją neįsitraukė ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (buvęs LŠDPS Žemaitijos regioninis centras) delegacija.

A. Navickas apibendrindamas diskusiją teigė, jog LŠDPS yra atvira visų šalies švietimo profsąjungų įvairiausiems pasiūlymams, kaip galima būtų vienytis. Sulaukus konkrečių projektų, jie bus svarstomi LŠDPS susivienijimuose bei koordinavimo taryboje.