„Žirmūnų“ mokymo centro darbuotojų diskriminavimo atvejis – darbo ginčų komisijoje

2020-01-21

alt

Sausio 21 d., 10:30 val., Vilniaus darbo ginčų komisijoje (Aguonų g. 4) bus nagrinėjama byla, susijusi su Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vienuolikos darbuotojų skundu dėl diskriminavimo fakto.

Pernai rugpjūtį sujungus dvi įstaigas įsteigtas profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, kuriam laikinai vadovauti pavesta Romualdui Stašinskui. Jis, anot darbuotojų, pažeidinėja darbuotojų ir darbuotojų atstovų teises, nesilaiko teisės aktų reikalavimų. Įstaigoje jaučiama baimės, įtarumo, nesaugumo, nepagarbos žmogui atmosfera.

Skunde darbo ginčų komisijai pateikiama informacija, kaip po reorganizavimo buvo keičiamos su darbuotojais sudarytos darbo sutartys. „Jeigu jose būtų buvę keičiamas tik įstaigos pavadinimas, niekas nebūtų prieštaravęs, tačiau iš tiesų darbo sutartyse gausu naujų darbo sąlygų, nesusijusių su reorganizavimu, – sako įstaigos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Reda Brokartienė. – Pavyzdžiui, darbo sutartyse nurodyta, kad darbuotojai neva sutinka su darbo tvarkos taisyklėmis, nustatytu darbo laiko režimu ir pareigybėmis, su kuriomis buvo nesupažindinti. Maža to, darbuotojai buvo verčiami darbo sutartis pasirašyti atbuline data“.

Dalis darbuotojų paprašė paaiškinti pateikiamų darbo sutarčių sąlygas, kad galėtų nuspręsti ar pasirašyti šias sutartis ar ne. Po administracijos atstovų taikomo psichologinio spaudimo, dauguma darbuotojų darbo sutartis pasirašė, o 11 darbuotojų – nepasidavė, reikalaudami, kad administracija veiktų skaidrumo, teisingumo ir sąžiningumo principais. Tačiau prašoma informacija nebuvo suteikta.

Šios, vienuolika mokytojų, kreipėsi į darbo ginčų komisiją, nes joms, be jokių objektyvių priežasčių, 2019 metų pabaigoje nebuvo išmokėti atlyginimo dydžio priedai, nors visi kiti įstaigos mokytojai jas gavo.

Skunde DGK teigiama, jog įstaigos administracijos sprendimas neskirti minėtoms darbuotojoms priedų nebuvo grindžiamas jokiais objektyviais kriterijais. Pagrindinė priežastis, dėl kurios joms tokie priedai nebuvo skirti, yra tai, kad mokytojos nepasirašė naujos redakcijos darbo sutarčių. Darbo ginčų komisijos prašoma spręsti priedų skyrimo klausimą.

PMC „Žirmūnai“ direktorius R. Stašinskas Vilniaus darbo ginčų komisijai atsiliepime teigia, jog premijos buvo išmokėtos už gerai atliktą darbą, veiklos rezultatus, tačiau 11 žmonių, negavusių premijų, nežino kodėl jų geras darbas ir veiklos rezultatai netenkino mokyklos vadovo. „Atliekant įvairias veiklas mokymo centre negavome jokių nusiskundimų bei pastabų dėl darbo kokybės, ir vykdėme viską, ką skirdavo administracija. Toks darbdavio elgesys mažina darbo efektyvumą“, – teigė mokytojos Agnė Skukauskaitė-Dansevičienė ir Rasa Pažereckienė.

Gimnazijos skyriaus metodinės grupės pirmininkės, Aidos Baliukevičienės, teigimu, šie mokytojai yra veiklūs organizacijos nariai: dalyvauja darbo grupėse, mokinius ruošia olimpiadoms ir konkursams, organizuoja pažintines, edukacines išvykas, paskaitas, netradicines veiklas, integruotas pamokas. Taip pat mokytojai organizuoja respublikines konferencijas mokiniams ir mokytojams, skaito pranešimus, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus. Mokytojai kartu su mokinais dalyvauja tarptautiniuose projektuose, veda užsiėmimus užsienio kalba. Taip pat, dalyvauja šiuolaikiniuose mokymuose, kuriuos perkelia į ugdymo procesą, taip gerindami mokymo centro ugdymo proceso kokybę, aktyviai prisidėdami prie modernaus, šiuolaikiško, inovatyvios įstaigos kūrimo.

Su šia situacija supažindinta ir profesinio centro steigėja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Darbuotojai, metų pabaigoje, kreipėsi į ministrą, Algirdą Monkevičių, prašydami, kad įstaigoje būtų atliktas išsamus susidariusios konfliktinės situacijos tyrimas ir priimti atitinkami sprendimai.

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ darbuotojoms darbo ginčų komisijoje, o, jeigu reikės ir teisme, atstovaus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga.

 

LŠDPS informacija