Išrinkta nauja Raseinių susivienijimo pirmininkė

2016-05-25

alt

Gegužės 19 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo konferencija. Pasibaigus antrai trejų metų kadencijai susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas savo kandidatūros nebekėlė. Naująja LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo vadove išrinkta Lina Stulgienė (nuotr.).

V. Bulotas delegatams pateikė susivienijimo veiklos 2014-2016 m. ataskaitą, diskutuota apie susivienijimo galimybes skatinant vienybę tarp Lietuvoje veikiančių ir švietimo darbuotojams atstovaujančių profsąjungų.

Kalbėdamas apie vienos stiprios švietimo profesinės sąjungos būtinybę V. Bulotas teigė, kad LŠDPS Raseinių rajono susivienijimas tikrai jungtųsi prie tų profesinių sąjungų, kurios bendrame suvažiavime nutartų tapti viena organizacija.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pritarė, kad Lietuvoje būtina viena švietimo profesinė sąjunga, tačiau kol kas niekas jokių bendrų suvažiavimų neinicijuoja ir į juos nekviečia. Maža to, jo teigimu, jam pasiūlius į vieną posėdį sušaukti visų profesinių sąjungų tarybas prieš rengiant streikus, sureagavusi tik viena organizacija. Tai esą rodo, jog realių veiksmų vienijimosi kryptimi imtis nenorima.

LŠDPS inf.