Išplėstiniame Centro posėdyje veikla įvertinta gerai

2010-12-21

200x134-images-centras2

    

 Rugpjūčio 27 dieną įvykusiame Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro (LŠSDPSC) posėdyje apžvelgiant keturių organizacijų bendrą veiklą kritikos netrūko, tačiau iš esmės centro veikla įvertinta gerai.  Posėdyje dalyvavo visų centrui priklausiančių organizacijų lyderiai, kitų valdymo organų nariai.

Posėdžiui šį kartą pirmininkavo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė, atsakinga už protokolą – Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė. LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas apžvelgė praėjusių metų centro veiklą. Jis prisiminė tai, ką pavyko kartu padaryti, išsakė keletą pastabų, tačiau kaip vieną esminių laimėjimų paminėjo vienybės išsaugojimą.

Vienybės tema buvo kalbama ir daugiau. Kai kuriems posėdžio dalyviams pastebėjus, jog kartais centro veikla yra gana chaotiška, pradėta galvoti apie gerai veikiančios struktūros, informavimo sistemos sukūrimą.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ komiteto narys Aleksandras Bosas pasiūlė įsteigti vykdomojo direktoriaus etatą. Jis koordinuotų veiklą, kuriai iki šiol daugiausiai pajėgumų skyrė LŠDPS. Be to, paminėta, kad reiktų metams ar keliems iš centrui priklausančių organizacijų pirmininkų išrinkti LŠSDPSC pirmininką, o posėdžius rengti ne vien sostinėje. Susirinkime taip pat užsiminta, jog galbūt reiktų į centrą pakviesto ir kitas švietimo sistemos profesines sąjungas.

              200x134-images-centras1                                                                                                                                       J.Vosloskevičienė apibendrindama posėdį išvardijo svarbiausias aktualijas, ties kuriomis centras telks didžiausią dėmesį. Tai, visų pirma, Švietimo įstatymo nauja redakcija, kurios priėmimą Seimui nuspręsta stabdyti. Apkritai, net nėra aišku, kokia įstatymo redakcija šiuo metu yra aktuali, nes Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje yra vienas variantas, Seimo – kitas, neaišku, kokį projektą turi parlamentarai.

Kita aktuali tema – galimas pedagogų ankstesnis išleidimas į pensiją. J.Voloskevičienės teigimu, įsibaiminusiems mokytojams būtina paaiškinti, jog jeigu tokia nuostata bus priimta Seime, nenorintieji į užtarnautą poilsį nebus varomi anksčiau.

Na, ir dar viena problema, su kuria ilgą laiką kovojama – mokinių netramdomas elgesys. Nutarta toliau bendradarbiauti su Vaiko teisų apsaugos tarnyba, inicijuoti diskusijas, teisės aktų pataisas. Posėdžio pabaigoje buvo diskutuojama dėl sekančio posėdžio datos.