Išbandomos naujos pedagogų kvalifikacijos kėlimo formos

2011-04-07

Balandžio 5 d. 12-oje šalies švietimo centrų prasidėjo dar vienas projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ etapas – mokytojų grupių supervizija. Šio Ugdymo plėtotės centro (UPC) vykdomo projekto vienas uždavinių – išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas. Projekte numatyta, kad grupės supervizijose dalyvaus 360 Lietuvos mokytojų iš visų regionų. Jie yra pasiskirstę į 30 grupių po 12 žmonių. 2011 m. balandį-liepą supervizuosis 15 grupių, o rugsėjį-lapkritį – kitos paraiškas pateikusios pedagogų grupės.

UPC organizuojamą supervizijos procesą sudaro 7 susitikimai po 5 akademines valandas (iš viso 35 akademinės val.). Siekiant efektyvaus rezultato, labai svarbu pedagogams dalyvauti visuose konkrečios grupės susitikimuose.

Supervizija – konsultavimo forma ir mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo procesas, leidžiantis pamatyti save kitų akimis, suprasti, kaip kitus veikia tavo sprendimai, veiksmai, poelgiai, ir nuspręsti, ką galėtum daryti kitaip. Tai nėra tradiciniai personalo mokymai.

Projekte dalyvaujantys 11 supervizorių yra neutralūs asmenys, ateinantys į grupę sutartos trukmės laikotarpiui. Jie nesusiję jokiais hierarchiniais santykiais, todėl turi galimybę būti tiesūs, atviri, skaidrūs.

Esminė projekte rengiamų supervizijų nuostata – tikrieji savo darbo ekspertai yra mokytojai, kurie tą darbą dirba, todėl tik jie patys gali nustatyti, koks sprendimas jų situacijoje veiksmingiausias.

Skirtingai nuo įprastų mokymų, supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų, teorijų, standartinių programų ar metodų. Jos pagrindas – reali pedagogo ar pedagogų komandos darbinė patirtis, realios situacijos, probleminiai atvejai, jų aptarimas, analizė, grįžtamojo ryšio teikimas.

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ tikslas – sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektą  vykdo Ugdymo plėtotės centras (www.upc.smm.lt).