Gruodžio 8 dieną vyko prezidiumo posėdis

2011-12-16

LSDPS_logas-tikras

 

Gruodžio 8 dieną vyko LŠDPS Prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aptarė organizacijos KT darbotvarkę. Pagrindinė sprendimų tema – LŠDPS suvažiavimo organizavimas, kitų vidinių profsąjungos veiklos problemų sprendimų paieška.

 

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

PREZIDIUMO POSĖDŽIO NUTARIMAI

2011-12-08   Nr.005

Vilnius

Posėdžio laikas: 10.00

Posėdžio pirmininkas Aleksas Bružas

Posėdžio sekretorė Vera Radiukevičienė

Dalyvauja 5 prezidiumo nariai iš 7 narių turinčių balsavimo teisę (sąrašas pridedamas).

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo.

1.1. LŠDPS suvažiavimo darbotvarkė.

1.2. LŠDPS suvažiavimo darbo grupės rengti dokumentus ir sudaryti suvažiavimo komisijas:

1.2.1. LŠDPS Įstatų papildymo ir pakeitimo projekto darbo grupė;

1.2.2. LŠDPS 2012-2017 metams veiklos programos (pagrindinių krypčių) projekto rengimo darbo grupė;

1.2.3. VI ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo preliuminari nutarimų ir rezoliucijų projektų rengimo grupė;

1.2.4. LŠDPS Koordinavimo tarybos veikla 2007-2012 metais.

SVARSTYTA. Įtraukti šiuos klausimus į KT darbotvarkę. Taip pat dėl LŠDPS VI eilinio suvažiavimo organizavimo, datos ir kvotos.

NUTARTA. Įtraukti į KT darbotvarkę klausimus dėl LŠDPS VI eilinio suvažiavimo organizavimo, datos ir kvotos.

SVARSTYTA. Siūlyti KT LŠDPS VI eilinį suvažiavimą daryti rudenį rugsėjo ar spalio mėnesį arba  kovo ar balandžio mėnesį.

NUTARTA. Siūlyti KT LŠDPS VI eilinį suvažiavimą daryti rudenį rugsėjo ar spalio mėnesį arba kovo ar balandžio mėnesį.

 

2.  SVARSTYTA. Dėl 2002 m. vasario 19 d. Susitarimo tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atnaujinimo.

NUTARTA. Atnaujinti 2002 m. vasario 19 d. Susitarimą tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos. Patvirtinti darbo ir derybų grupę iš septynių asmenų.

 

3.  SVARSTYTA. Dėl LŠDPS Koordinavimo tarybos reglamento papildymo.

NUTARTA. Patvirtinti LŠDPS KT reglamento papildymus.

4.  SVARSTYTA. LŠDPS Koordinavimo tarybos klausimų aptarimas.

NUTARTA. Aptarti KT klausimą dėl nemokančių nario mokesčio susivienijimų.

Dėl LŠDPS pirmininko pavaduotojo Eugenijaus Jesino.

Dėl CRK pirmininko V.Baltučio veiksmų, kompetencijos ir LŠDPS Įstatų pažeidimų.

5.  SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

5.1. Dėl Koordinavimo tarybos posėdžio.

NUTARTA. Koordinavimo tarybos posėdį daryti 2012 m. 5 d.

5.2. Dėl naujų narių priėmimo.

5.2.1. Dėl Pasvalio rajono susivienijimo įregistravimo LŠDPS įskaitoje.

NUTARTA. Įregistruoti LŠDPS įskaitoje LŠDPS Pasvalio rajono susivienijimą.

5.2.2. Dėl Šiaulių Centro pradinės mokyklos profesinės organizacijos įregistravimo LŠDPS įskaitoje.

NUTARTA. Įregistruoti LŠDPS įskaitoje Šiaulių Centro pradinės mokyklos profesinę organizaciją.

LŠDPS pirmininkas