Finansavimas mažėja 146 mln. Litų, „Dainų šventės“ nebus

2011-12-06

steponav

Švietimo ir mokslo srities finansavimui mažėjant 146 mln. litų, reikės atsisakyti ir kai kurių renginių bei programų, todėl Moksleivių dainų šventės kitais metais nebus. „Stipriausią taupymo režimą – iki 10 proc. – pritaikėme ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Bus atsisakoma numatytų remonto darbų, atidedamos arba uždaromos kai kurios programos, pavyzdžiui, vasarą nerengsime moksleivių Dainų šventės, nukeliamas neformalaus ugdymo krepšelio įvedimas“. Ministras pažymi, kad bus išlaikytas prioritetinis finansavimas socialiai svarbioms programoms. Tai – vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymas, patyčių ir smurto bei kitos prevencinės programos, geltonųjų autobusiukų parko atnaujinimas, gabių vaikų rengimas tarptautinėms olimpiadoms.

Bendrajame ugdyme biudžeto asignavimai per mokinio krepšelį mažės 1,5 proc., o kaip tai įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija tarsis su socialiniais partneriais.

Iki 3 proc. bus mažinamas finansavimas kolegijoms, universitetams ir mokslo įstaigoms, kurios dalį pajamų užsidirba savarankiškai, tačiau studento krepšelis nebus mažinamas.

Rengiant pirmąjį valstybės biudžeto projektą 2012 metams švietimo ir mokslo sričiai nebuvo taikomas visuotinis 2 proc. išlaidų karpymas.

ELTA