Europos švietimo profsąjungos – prieš ES ekonomikos valdymą

2014-01-21

alt

Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas (ETUCE), kartu su kitomis šešiomis Europos profesinių sąjungų federacijomis išplatino pranešimą, kuriame kritikuojama Europos Komisijos parengta Metinė augimo apžvalga (MAA) 2014.

„Metinė augimo apžvalga 2014 patvirtina, kad Europos Komisija nenori ir nesugeba įvertinti ekonominių ir socialinių iššūkių, su kuriais susiduria gilioje krizėje esanti Europos Sąjunga. Ir šiais metais taupymas bei struktūrinės reformos išlieka EK atsaku į krizę. Tačiau laikas jau įrodė, kad šios priemonės negali išvesti Europos iš krizės, jos greičiau reprezentuoja išpuolį prieš Europos visuomenę dar labiau gilindamos nelygybę“, – oficialiąją ES ekonomikos politiką kritikuoja daugiau nei 30 milijonų darbuotojų atstovaujančios organizacijos.

„Apžvalgoje Komisija remiasi nežymiais ekonominio augimo tempais įrodinėdama, kad Europa yra pakeliui į atsigavimą. Nors BVP mažėjimas gal ir sustabdytas, tačiau nedarbo lygis tebėra rekordiškai aukštas. Europai reikia iš esmės pakeisti politiką. Reikalingi veiksmai pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) parengtą planą „Investicijos, tvarus augimas ir kokybiškas darbas“, kad projekto „Europa“ neištiktų socialinis žlugimas, – teigia pranešimo autoriai. – Jei Europa vadovausis prioritetais, išdėstytais MAA, ekonominių pokyčių našta ir toliau slėgs darbo žmonių pečius. Apžvalgoje nėra numatyta jokių kelių išeiti iš dabartinės stagnacijos“.

Reaguodamas į Metinio augimo apžvalgos 2014 pranešimus, Europos profesinių sąjungų judėjimas ir toliau priešinsis ES ekonomikos valdymui, jo dabartinei formai. „Profsąjungos reikalauja tokio ES ekonomikos valdymo, kurio dėmesio centre būtų dirbantis žmogus. ETUC pasiūlytame „Investicijų, tvarus augimo ir kokybiško darbo plane“ pristatomi perspektyvūs būdai šiam tikslui pasiekti“, – teigia septynios Europos profesinių sąjungų federacijos.

Daugiau – portale lprofsajungos.lt