Žemaitijos KT posėdyje priimtas pareiškimas G.Steponavičiui

2010-12-21

terla

2010-12-09 dieną Telšiuose vyko Žemaitijos regiono koordinavimo tarybos posėdis. Regiono susivienijimų pirmininkai apsvarstė situaciją švietime ir LŠDPS, įgyvendinant LŠDPS ir Žemaitijos regiono nutarimus,  sprendė klausimus dėl bendradarbiavimo su LR Seimu, ŠMM ir kitomis valdžios institucijomis, kalbėjo apie galimus spaudimo būdus šalies vykdomajai ir politinei valdžioms, įgyvendinant profsąjunginius tikslus. Aptartas  neeilinio LŠDPS suvažiavimo klausimas.

 

Po svarstymų buvo priimtas Žemaitijos regiono susivienijimo pareiškimas LR Švietimo ir mokslo ministrui G. Steponavičiui

P A R E I Š K I M A S

LŠDPS Žemaitijos regiono pirmininkų Koordinavimo tarybos posėdyje buvo svarstomas bendradarbiavimas su LR ŠMM. KT nariai pripažino, kad Žemaitijos regiono veikla, bendradarbiaujant su LR ŠMM, grindžiama geranoriškumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Minsterijos vadovams teikiami konstruktyvūs siūlymai dėl Švietimo įstatymo, MK metodikos, mokyklų struktūros, darbo apmokėjimo aprašo, ikimokyklinių įstaigų ir kitų švietimo sistemos problemų sprendimo. Tokio pat konstruktyvaus požiūrio į vykstantį procesą buvo tikėtasi ir iš ŠMM vadovų, bet sulaukta tik formalaus, populistinio pažadų dalijimo. ŠMM atstovai savo socialiniams partneriams neteikia būtinos informacijos dėl teisės aktų projektų, tuo pačių vengdami ir dalykiško esamų problemų sprendimo. Kaip pavyzdį galime pateikti 2011m. švietimo biudžetą, kuris nebuvo derintas su profsąjungų atstovais, pažeidžiant socialinės partnerystės principą, reglamentuotą ES direktyvuose, LR DK ir provokuojamas konfliktas su darbuotojų atstovais.
Primename ŠMM vadovams, kad LŠDPS Žemaitijos regiono PS susivienijimas – juridinis vienetas, registruotas LR Registrų centre su savo struktūra ir bet kokios insinuacijos dėl teisėtumo yra nepagrįstos ir provokacinio pobūdžio. Norėdami išvengti galimo socialinio konflikto ir rodydami gerą valią norime to paties ir iš ministerijos pusės. Norėdami išspręsti susikaupusias problemas taikių derybų keliu organizuojame regiono forumą, kuriame kviečiame dalyvauti ŠMM vadovus, savivaldybių bei jų skyrių vadovus, atsakingus už švietimą savo regione, LR Seimo narius. Tikimės, kad ministras, siekdamas dialogo ir dalykiško bendradarbiavimo paritetiniais pagrindais pateiks forumo dalyviams išsamų paaiškinimą dėl susidariusios situacijos, nes tik socialinių partnerių įtraukimas į svarbių švietimo bendruomenei sprendimų priėmimą gali užtikrinti demokratinį procesą ir visavertį dialogą su profsąjungų atstovais.

LŠDPS Žemaitijos regiono
profesinių sąjungų
susivienijimo pirmininkas            E.Jesinas