Žemaitijos forumas Telšiuose 2010-01-22 (FOTO)

2010-12-15

ft1

2010 žiemą Telšiuose vyko LŠDPS Žemaitijos regiono forumas.

Renginyje dalyvavo: Seimo vicepirmininkė V. Baltraitienė , švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, viceministras V. Bacys, Bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo departamento direktorius A. Plikšnys, Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja G. Šeibokienė, Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja K. Markelienė, Švietimo organizavimo skyriaus vyr. specialistas P. Navickas, ministro patarėjas A. Lakštauskas, Seimo narys V. Bukauskas, Telšių rajono meras V. Ramšas, vicemeras V. Kleiva. Renginį organizavo ir vedė LŠDPS Žemaitijos regiono pirmininkas E.Jesinas.

ft4ft3ft2ft6

  

Strategiškai svarbiame susitikime dalyvavo dvylikos Žemaitijos regiono rajonų ir savivaldybių vadovai, atsakingi už švietimą savivaldybėse, finansų, švietimo skyrių vadovai, švietimo įstaigų direktorių ir profesinių sąjungų atstov

 

Renginyje buvo nagrinėjamos švietimo įstaigų finansavimo problemos, naujo darbo apmokėjimo aprašas, mokinio krepšelio (MK) skaičiavimo metodikos pasikeitimai ir mokyklų finansinio savarankiškumo galimybės. Taip pat buvo aptartos ikimokyklinių įstaigų finansavimo problemos. Visais šiais klausimais buvo aktyviai diskutuojama, atsakyta į daugybę klausimų, išsakytos forumo dalyvių nuomonės ir siūlymai.

Ministras G. Steponavičius, viceministras V. Bacys susitiko su Telšių rajono meru V. Ramšu , vicemeru V. Kleiva ir kitais savivaldybės administracijos nariais bei aptarė  aktualius švietimo įstaigų klausimus. Jie taip pat aplankė Telšių Džiugo vidurinės mokyklos mokytojus. Vėliau lankėsi Telšių vaikų muzikos mokykloje, Žemaitės gimnazijoje, Telšių spec. mokykloje.

Baigiant viešnagę Telšiuose mišri ŠMM komanda, vadovaujama ministro G. Steponavičiaus, sužaidė draugiškas krepšinio rungtynes su Džiugo vid. m-klos mokytojų komanda. Laimėjo ministerijos krepšininkai. Tai buvo paskutinis akcentas socialinės partnerystės renginyje tarp ŠMM ir Žemaitijos regiono profsąjungininkų.