Elektroninės pažymių knygelės ateina į klases

2011-08-28

Miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklose vis labiau prigyja elektroniniai dienynai. Kai kur tik atskirose klasėse, o kai kur ir visoje mokykloje popieriniai žurnalai ir pažymių knygelės pamažu tampa istorija. Informacinės technologijos vis aktyviau ateina ir į šalies mokyklas. Praėjusiais metais jau ne vienoje mokykloje kai kuriose klasėse ar visoje įstaigoje buvo naudojamas elektroninis dienynas. Šiemet tokių mokyklų gerokai pagausėjo. Pasak Panevėžio miesto švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto Eugenijaus Kuchalskio, jau dauguma miesto mokymo įstaigų atskirose klasėse arba visoje mokykloje naudos vien tik elektroninį dienyną. Yra ir tokių, kurios pasirinks du variantus – neatsisakys popierinio ir išbandys elektroninį.

Gretos vis gausėja

Specialisto teigimu, mokyklos įžvelgia daugiau privalumų nei trūkumų. Elektroninis dienynas skirtas ne vien mokinių pažymiams – tėvai operatyviai gauna visą informaciją apie lankomumą ir pasiekimus. Pasak E. Kuchalskio, kai yra vien pažymių knygelės, kartais kyla nesklandumų: mokinys ne visada ją turi ir parodo tėvams. O elektroniniame dienyne gimdytojai gauna visą išsamią informaciją apie vaiko pasiekimus ir elgesį. Mokiniams jame įdedama informacija apie renginius, namų darbus, kita svarbi informacija.

„Naudojančiųjų elektroninį dienyną atsiliepimai geri“, – sako vyriausiasis specialistas, nors neslepia, kad iš pradžių, kol įprantama, susiduriama su sunkumais.

„Panevėžys stačia galva ir nepuolė, – aiškino E. Kuchalskis. – Pirma treniravosi ir mokėsi, kaip pateikti informaciją, ja naudotis, ir tik kai subręsta tam, tuomet atsisakyta popierinio varianto. Nebuvo taip, kad iš karto pasiskelbė ir tik tada mokėsi.“ Kai kurios mokyklos, jo žiniomis, pernai išbandė elektroninį dienyną, tačiau ir šiemet, pasitarusios su bendruomene, neatsisako dar popierinio varianto. Mažai abejojama, kad kitais metais jau kone visos miesto mokymo įstaigos bandys elektroninį dienyną.

Tėvams – jokių išlaidų

Juozo Miltinio gimnazijos bendruomenė elektroniniu dienynu naudosis jau antrus metus. Tiek šiemet, tiek pernai visose klasėse atsisakyta popierinio varianto. „Puikiai sekasi. Tyrimų duomenys rodo, kad viskas normalu: daugiau kaip 90 procentų tėvų yra patenkinti, pasisakoma „už“, ir nemanome grįžti atgal“, – sako gimnazijos direktorius Vytautas Raišys.

Tėvams, kurie namuose neturi interneto prieigos ar kompiuterio, kas mėnesį atspausdinama suvestinė, tačiau tokių gimnazijoje yra labai nedaug. Iš kelių šimtų, direktoriaus žiniomis, tik gal gera dešimtis neturi galimybės pasižiūrėti patys. Gimnazija, direktoriaus teigimu, bandydama elektroninį dienyną, iš pradžių dar nebuvo atsisakiusi ir žurnalų, pažymių knygelių. Tuomet mokytojams teko dvigubas darbas. V. Raišio manymu, kaip sekasi, gal daugiau lemia psichologiniai dalykai. Svarbiausia – sudaryti mokytojams normalias darbo sąlygas. Tad gimnazijai teko visoje mokykloje įvesti internetą, pasirūpinti, kad ir kabinetuose būtų kompiuterių. Už elektroninį dienyną tėvai nemoka – tai mokyklos išlaidos ir, direktoriaus teigimu, gana simbolinės, o privalumų – labai daug.

Panevėžio balsas