Dėkoja kolegoms už palaikymą

2013-02-28

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas streikavusių Zarasų rajono švietimo darbuotojų vardu kreipėsi į Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos tarybą ir padėkojo už išreikštą palaikymą.

Kreipimesi tuo pačiu primenama, kad LŠDPS suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl vienijimosi ir šio principo neatsisako.

 Visas kreipimosi tekstas:

Gerb. Kolegos,

Streikavusių Zarasų rajono švietimo darbuotojų vardu dėkoju už išreikštą palaikymą. Mūsų kova dar nesibaigė, neteisėtu streiką pripažino tik pirmosios instancijos teismas, tad tikimės palaikymo ir ateityje. Be to, jei pageidausit, sukaupta patirtimi mielai pasidalinsime ir su Jūsų profesinės sąjungos organizacijomis.

Kartu norime pažymėti, jog neatsisakome LŠDPS suvažiavime priimtoje rezoliucijoje numatytų principų ir kviečiame vienytis visas švietimo sistemoje veikiančias profesines sąjungas. Kaip suprantame iš LŠĮPS pirmininko pareiškimo savaitraštyje „Dialogas“, esate atviri konstruktyviam dialogui bei bendradarbiavimui. Tikrai turime ką nuveikti visi kartu.