Deleguoti atstovai į ŠMM darbo grupes

2013-02-18

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga iš Švietimo ir mokslo ministerijos gavo viceministrės Genoveitos Krasauskienės pasirašytą raštą, kuriame prašoma deleguoti savo atstovus dalyvauti darbo grupių, kurios bus sudarytos ministro įsakymais, veikloje.

Darbo grupėje dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos dirbs LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Į švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo darbo grupę deleguojamas LŠDPS Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Silvanavčius.