Daugiau nei 1300 tautinių mažumų mokyklų mokytojų nori kelti kvalifikaciją

2011-04-26

Po naujai priimto Švietimo įstatymo daugiau nei 1300 mokytojų, dirbančių tautinių mažumų mokyklose, pareiškė pageidavimą patobulinti savo kvalifikaciją. Daugiausia iš jų – pradinių klasių mokytojai, lietuvių kalbos mokytojai ir pradinėse klasėse dirbantys lietuvių kalbos mokytojai.

„Kvalifikacijos kėlimo programa bus sudaroma atsižvelgiant į daugumos pedagogų išsakytus pageidavimus – patobulinti dvikalbio ugdymo, dalyko lietuvių kalbos, lietuvių kalbos mokymo metodikos žinias, ir mokytojų nurodytus jiems priimtiniausius būdus. Tai – seminarai ir stažuotės, gerosios patirties sklaida per bendrus projektus su kitomis mokyklomis, edukacines programas. Toliau bus tęsiami dvejus metus vykstantys nuotolinio mokymosi retorikos, kūrybinio rašymo, kalbos vartojimo praktikos, literatūros kursai”, – pranešime spaudai cituojamas švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Tautinių mažumų mokyklos taip pat nurodė, kad po pasikeitimų joms papildomai reikia chrestomatijų, skaitinių, žemėlapių, programinės ir metodinės literatūros, skaitmeninių mokymo priemonių ir žodynų.

Švietimo ir mokslo ministerija mokykloms tautinės mažumos kalba jau paskyrė 300 tūkst. litų įsigyti daugiau vadovėlių ir mokymo priemonių, kurios bus reikalingos lietuvių kalbai ir literatūrai mokytis.

Mokyklos vadovėlius ir mokymo priemones galės pirkti savo nuožiūra, pasirinkdamos iš galiojančių vadovėlių sąrašo bei tas mokymo priemones, kurios reikalingos lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti.

Numatyta parengti elektroninę literatūros chrestomatiją 11 klasei. Ji bus su įvadiniais ir kontekstiniais tekstais, žodynu, istoriniais ir kultūriniais komentarais. Taip pat ketinama paruošti dalykinę ir metodinę medžiagą mokytojams.

Nuo ateinančių mokslo metų mokyklose tautinės mažumos kalba Lietuvos istorijos ir geografijos bei pilietiškumo pagrindų bus mokoma lietuviškai. Vienuoliktos klasės pradės mokytis pagal vienodą visoms vidurinėms mokykloms ir gimnazijoms lietuvių kalbos ir literatūros programą, kad po dvejų metų, 2013-aisiais, visi abiturientai galėtų laikyti vienodą brandos egzaminą.

Pasak viceministro, šiuo metu ekspertai, specialistai svarsto, kaip 2013 metais, kai visi abiturientai laikys vienodą lietuvių kalbos egzaminą, turėtų būti vertinamos mokyklų tautinės mažumos kalba dvyliktokų žinios, nes jie bus pirmieji, pradėję mokytis pagal vienodas lietuvių kalbos ir literatūros programas.

„Turime atsižvelgti į mokslo aplinką ir mokinių pasiekimus daugiakalbėje aplinkoje”, – teigia V. Bacys.

Respublika