Darbo laiko apskaitos pokyčiai darželiuose pasėjo paniką

2011-10-21

Vaikų lopšelis-darželis „Aušra“ vienas iš beveik trijų dešimčių Panevėžyje esančių ikimokyklinių švietimo įstaigų. Šį darželį, kaip greičiausiai ir daugelį kitų, apskriejo nemaloni žinia apie žadamą kitokią darbo laiko ikimokyklinėse įstaigose apskaitą ir, žinoma, atlyginimų sumažėjimą. Juolab kad viena permainomis susidomėjusi Seimo narė spaudoje tikino, esą auklėtojoms bus leista dirbti tik 0,91 etato. Auklėtojos viliasi, jog kalbos apie atlyginimų mažinimą – tik politinių žaidimų ir gandų lygio.

Beliktų emigruoti

 

„Tai būtų pats absurdiškiausias valdžios sprendimas – tikras smūgis. Ir taip didelių atlyginimų negaudamos auklėtojos iš esmės dirba gerokai daugiau, negu leidžia daugelio turimas vienas etatas. Juk nė viena neskaičiuoja realiai išdirbamų valandų“, – sako „Aušros“ lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja Vilma Samulionienė.

gana didelis, tad atlyginimų sumažinimas specialistes paveiktų ne tik materialiai, bet ir morališkai.

„Ko stebėtis, kad žmonės bėga iš šalies, jeigu toks požiūris net į prioritetine vadinamą vaikų auklėjimo sritį? Negi gali būti, kad ims ir nurėš dalį etato, taip pat ir pinigų? Tuomet prie emigrantų ir viena kita darželio auklėtoja tikrai prisidėtų“, – karštai kalbėjo kalbintos vaikų darželių auklėtojos.

Skaitė spaudoje

Miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai jokių duomenų apie auklėtojų darbo valandų ir atlyginimų permainas neturi, o apie žadamą palikti 0,91 etato skaitė tik spaudoje.

Spaudoje apie darbo laiką ikimokyklinėse ugdymo įstaigose skaitė ir tų įstaigų darbuotojos.

Politikų pasisakyme teigiama, kad, nesigilinant į auklėtojų darbo sąlygas, nepagrįstai mažinamas etatų skaičius grupėse. Pasikeitus darbo laiko apskaitai, užuot dirbus visu etatu, auklėtojoms būtų leista dirbti tik 0,91 etato. Tai dar labiau pablogintų auklėtojų materialinę padėtį, toks elgesys nehumaniškas ir darželių personalo, ir auklėtinių atžvilgiu.

Kaip teigia Švietimo skyriaus specialistė Zita Satkauskienė, bent jau iki ateinančių metų sausio 1 dienos jokios permainos nenumatytos.

„Auklėtojos dirba 7–12 valandų per dieną, 36 valandas per savaitę, joms skiriamos ir 3 nekontaktinės valandos, už kurias mokama, bet į darbo laiką jos neįeina“, – aiškina specialistė.

Šios laisvos valandos taip pat skiriamos tiesioginiam darbui – pasiruošti užsiėmimams, šventėms, renginiams.

„Kiek rūpesčių būna paprasčiausiam koncertui rengiantis, – pasakoja lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja V. Samulionienė. – Sugaištama dar daugiau valandų nei numatyta. Kai tėvai džiaugiasi, koks puikus renginys buvo, tik tas, kuris pats kada nors tokiam renginiui ruošėsi, supras, kiek į tai darbo įdėta, laiko.“

Su laisvomis valandomis

Panevėžio mieste dirba apie 450 vaikų darželių auklėtojų. Dauguma jų bendrojo tipo grupių auklėtojos, kitos su vaikais dirba priešmokyklinio ugdymo ar specialiosiose grupėse.

Miesto Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji ekonomistė Ilona Meilūnienė sako, kad vidutiniškai auklėtojos uždirba maždaug po 1 915 litų „ant popieriaus“, kai kurios – keliais šimtais mažiau, ir tik retos – daugiau.

Į rankas gaunamas specialisčių, kurioms panevėžiečiai patiki brangiausio turto – vaiko – formavimąsi, auklėjimą bei globą, atlyginimas dažnai nesiekia nė 1 500 litų.

Atlyginimas skaičiuojamas už visą etatą, tačiau atsižvelgiant į skiriamą laisvų valandų skaičių realiai dirbama 0,95 etato.

„Gali būti, kad tas įstatymas apie darbo laiko apskaitą ir etato mažinimą iki 0,91 buvo suprastas atvirkščiai, – mano I. Meilūnienė. – Jeigu auklėtojoms bus pridėta nekontaktinių, laisvų valandų, kaip to seniai laukiama ir kaip jau turi mokyklose dirbantys pedagogai, realus darbo valandų skaičius sumažėtų tų laisvųjų, bet apmokamų valandų sąskaita.“

Tokiu atveju, pasak vyriausiosios ekonomistės, darbas auklėtojoms tik pagerėtų: jos, gaudamos tą patį atlyginimą, galėtų daugiau laiko skirti užsiėmimams pasirengti, pamokėlėms, šventėms. Atsirastų galimybių ir daugiau auklėtojų į darbą priimti – nors puse etato.

Kol kas visi auklėtojų etatai darželiuose užimti ir mokslus baigusiems specialistams įsidarbinti net prieš rugsėjo 1-ąją būna mažai vilties.

Panevėžio vaikų lopšeliai-darželiai nedūsta nuo vaikų pertekliaus, vietų savo atžaloms tėvai gali lengvai rasti beveik visuose jų. Tik lopšelinio amžiaus grupės labiau užpildytos.

Vitalija Jalianiauskienė

Panevėžio balsas