Be papildomų lėšų darbo grupės darbas beprasmiškas

2013-03-21

Kovo 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko pirmasis darbo grupės, turėsiančios parengti mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodikos pakeitimus, posėdis. Grupėje, vadovaujamoje viceministrės Genoveitos Krasauskienės, atstovaujama švietimo sistemos darbuotojams, įvairių tipų mokyklų vadovų asociacijoms, savivaldybėms ir jų švietimo padaliniams bei ministerijai.

LŠDPS į darbo grupę delegavo pirmininką Andrių Navicką. Pirmasis posėdis buvo skirtas pasidalinti lūkesčiais, susitarti dėl darbo organizavimo, o jam vadovavusi ŠMM Ekonomikos departamento vadovė Eglė Radėnienė pristatė grupės uždavinius ir švietimo finansavimo perspektyvas.

Jos teigimu, darbo grupė turėtų rasti būdų, kaip pagerinti mokinio krepšelio lėšų paskirstymą, kad dėl vaikų skaičiaus mažėjimo neišsibalansuotų sistema, būtų numatytos lėšos išeitinėms išmokoms. Departamento vadovė apgailestavo, kad lėšų švietimui šiemet daugiau nebus skiriama, nėra ir patikimų duomenų, kad bus peržiūrimas valstybės biudžetas. Ji paragino susitelkti ties tais siūlymais, kurie nereikalauja papildomo finansavimo, tačiau vienu pagrindinių tikslų ir siekių ministerija laikanti galimybę švietimo sistemoje palikti dėl vaikų mažėjimo „sutaupytas“ lėšas. Iki šiol jos grįžta į valstybės biudžetą.

Ši darbo grupė, pasak E. Radėnienės, glaudžiai dirbs su kita, siauresnio rato grupe, kuri rengs siūlymus dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklų pakeitimo. Beje, valdininkė leido suprasti, kad valstybės biudžete iš anksto, pažeidžiant metodiką nepridėti šiemet švietimui reikalingi beveik 17 mln. litų, nebus grąžinti.

Kadangi, E. Radėnienės teigimu, „šiemet laisvės neturime“, bus siūloma, kad visi pakeitimai įsigalioti nuo kitų metų sausio 1 d. Visos suinteresuotos šalys iki kovo 27 d. turi pateikti pasiūlymus, kurie bus pateikti svarstyti kitame darbo grupės posėdyje balandžio 3 d.

A. Navickas po susitikimo teigė nusivylęs, jog darbo grupei rankas suriša finansų stoka. „Dabar lėšų trūksta vieniems, pakeisime metodiką, – trūks kitiems arba trūks visiems vienodai. Svarstysime, ar prasminga dalyvauti darbo grupėje, jeigu nebus kalbama apie finansavimo didinimą, o vien tik apie mokytojų darbo užmokesčio „apskaičiavimo“ metodiką“, – sakė LŠDPS pirmininkas.