Be klebono rekomendacijos lieka už durų

2011-04-18

Rugsėjo pirmosios varpelis suskambės po keturių mėnesių, bet būsimų pirmaklasių tėvai jau dabar suka galvas, kaip užtikrinti sklandžią atžalų mokyklinio kelio pradžią. Tik kai kuriems rūpesčiai virsta kankinančiu išbandymu. Būsimų moksleivių tėvų prašymai lankyti vienos ar kitos mokyklos pirmąją klasę miesto Švietimo skyriuje priimami nuo balandžio 1 dienos. Keletas bendrojo lavinimo mokyklų priėmimą nuo tos pačios datos vykdo pačios. Tarp jų ir iš gimnazijų vienintelė mieste pradinukus mokytis priimanti katalikiškoji ugdymo įstaiga – Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Norėjo į gimnaziją

Panevėžietė A. buvo įsitikinusi, kad ir jos septynmetis sūnus taps vienos iš prestižiškiausių miesto švietimo įstaigų mokinys. Tuo labiau kad šią gimnaziją jau lanko du šios šeimos vaikai, be to, būsimasis pirmokas buvo ir katalikiškojo darželio auklėtinis.

Motina sako, kad anksčiau net kalbėjusi su gimnazijos vadovais ir iš jų žodžių supratusi, jog vaikas į gimnaziją tikrai bus priimtas.

„Vedžiojau vaiką tris dienas į gimnazijoje vykusius būsimųjų pirmaklasių užsiėmimus, ir aš, ir jis tikėjome, jog Rugsėjo 1-ąją, kaip ir jo broliai, pasitiksime Kazimiero Paltaroko gimnazijoje“, – „Panevėžio balsui“ pasakojo panevėžietė.

Vietos nebeliko

Tačiau žinia trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus – motina sužinojo, kad jos sūnelis į pirmąją Kazimiero Paltaroko gimnazijos klasę nepriimtas. Iš pradžių nenorėjo tikėti, manė, kad klaida. Dar kartą pasitikslinusi sužinojo, kad visos klasės jau suformuotos, sąrašai skelbiami, o jos vaiko pavardės juose nėra.

Po gimnaziją blaškėsi ir dar keliolikos už durų likusių pirmokų tėvai. Kalbų tarp jų sklandė įvairių: ir kad gimnazijos vadovybę galima papirkti, ir kad vaikai vertinami pagal jų tėvų socialinę padėtį.

„Kitaip negaliu paaiškinti, kodėl mano, bedarbės, vaikas netiko šiai gimnazijai, o ponų vaikai tinka. Nors, manau, kad turėjau pirmumo teisę, kadangi du mano vaikai čia jau mokosi“, – išgyveno moteris.

Panevėžietė tikina ir prašymą pateikusi pačiu laiku, tada kai buvo reikalauta, – balandžio 1 dieną. Tačiau kategoriškas „ne“ vilties, kad vaikas bus priimtas, nepaliko.

Būsimo pirmokėlio mama sakė vis tiek norinti išsiaiškinti, kodėl jos vaiką katalikiškoji gimnazija atstūmė. Tačiau miesto Švietimo skyriuje jai paaiškino, kad ši gimnazija mokinius priima savarankiškai ir Savivaldybė į šį procesą nesikiša.

Nesikiša ir vienas iš gimnazijos steigėjų – Panevėžio vyskupija.

Palanki švietimo įstaiga

Į Kazimiero Paltaroko gimnaziją nepriimto berniuko motina Švietimo skyriuje parašė prašymą, kad jos vaikas būtų priimtas į kitos mokyklos pirmą klasę. Jausdama didžiulę nuoskaudą, ji iš Kazimiero Paltaroko gimnazijos atsiėmė ir kitus savo vaikus ir parašė prašymus kitoms miesto mokykloms.

Kazimiero Paltaroko gimnazija – palanki švietimo įstaiga, ji vienintelė mieste, kurioje vaikas, pradėjęs lankyti pirmą klasę, galės baigti visas dvylika.

Juk gimnazijos pradinių klasių mokinių nepriima, į šias įstaigas gali stoti mokytis tik nuo 8 klasės. Pirmokai pradeda mokytis pagrindinėse mokyklose, tačiau jas baigus ir norint įgyti vidurinį išsilavinimą teks vėl ieškoti kitos švietimo įstaigos.

Panevėžyje iki 2011 metų rugsėjo 1 dienos bus pertvarkytos dar šešios buvusios vidurinės į pagrindines mokyklas. „Aušros“, „Vyturio“, „Vilties“, „Saulėtekio“, „Žemynos“, 9-oji vidurinės mokyklos nebepriima mokinių į vienuoliktąsias klases, mokyklos tampa pagrindinėmis.

Patekti į vieną prestižiškiausių švietimo įstaigų – Kazimiero Paltaroko gimnaziją – tampa vis sudėtingiau. Norinčiųjų čia mokytis daugėja, o vietų lieka tiek pat.

Pagal griežtus kriterijus

„Jeigu būtume galėję suformuoti keturias pirmąsias klases, būtų patekę daugiau norinčiųjų, bet ir tai ne visi. O dabar priimti galėjome tiek, kiek vietų numatyta – į tris pirmąsias klases po 24 mokinius“, – sako Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorė Gražina Grigaliūnienė.

Į 72 vietas pirmose gimnazijos klasėse buvo paduota per 100 prašymų. Direktorė teigia, kad atranka vykdyta vadovaujantis labai rimtais kriterijais. Priėmimo komisija, kaip teigia direktorė, tikrai nežiūri, kokia tėvų socialinė padėtis, ir neima jokio mokesčio už priėmimą.

„Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į tai, kas mūsų gimnazijoje svarbiausia: esame katalikiška mokykla, todėl pageidaujame, kad kartu su prašymu tėvai atneštų ir parapijos klebono rekomendaciją. Ir ji turėtų būti pagrįsta, o ne raštelis, kad vaikas krikštytas ar panašiai. Taip pat tėvams reikia užpildyti ir anketą nurodant, kodėl jie nori, kad vaikas mokytųsi šioje gimnazijoje“, – pasakoja G. Grigaliūnienė.

Kaip teigia direktorė, pirmenybė ne tiems, kurie nurodo, kad nori čia mokytis todėl, kad gimnazija arti namų ar kad čia galima baigti dvylika klasių. „Pirmenybė tiems, kurie siekia, kad jų vaikai mokytųsi katalikiškoje aplinkoje“, – sako direktorė.

Tiesa, aplinkybė, kad broliai jau mokosi gimnazijoje, yra vienas iš priėmimo kriterijų, bet toli gražu ne svarbiausias.

Direktorė sako, kad pastaraisiais metais, kai daugėja norinčiųjų mokytis, daugėja ir nesusipratimų. Skundžiamasi Savivaldybei, vyskupijai, bandoma kelti triukšmą gimnazijoje. „Tačiau priėmimo kriterijai nesikeis, pirmasis reikalavimas – katalikiškumas“, – sako direktorė.

Direktorė spėja, jog į pirmą klasę nepriimto būsimo pirmoko mama net nebuvo pateikusi klebono rekomendacijos, be to, ir prašymas buvo pateiktas vėlokai, sąrašui artėjant prie šimtojo numerio.

Su prašymais kasdien

Į miesto Švietimo skyrių, balandžio 1 dieną pradėjusį centralizuotą pirmokų priėmimą į bendrojo lavinimo klases, tėvai su prašymais ateina kasdien.

Specialistės primena, kad nors prašymai gali būti pateikiami iki gegužės 31 dienos, prašoma nedelsti iki paskutinės minutės. Jeigu norimoje mokykloje bus perpildytos klasės, gali tekti eiti į kitą. Nuo birželio 1 dienos teritorinis pirmumas nebeteikiamas, priimama esant laisvų vietų.

Aptarnavimo teritorijos nepriskirtos mokykloms, pačioms priimančioms prašymus į pirmąsias klases – katalikiškos krypties Kazimiero Paltaroko gimnazijai ir Alfonso Lipniūno pagrindinei mokyklai. Taip pat patys mokinius priima Specialusis ugdymo centras, Specialioji mokykla, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.

Vitalija JALIANIAUSKIENĖ

Panevėžio balsas