Auklėtojų darbo krūvis

2016-04-18

merginos_eina

 

Vyriausybės nutarimu auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, specialiuosiuose vaikų globos ir auklėjimo namuose, specialiųjų poreikių vaikų socialinės globos įstaigose (grupėse), kūdikių namuose nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo savaitė. Šio darbo laiko paskirstymas bei darbo užmokestis pedagogams nustatomas remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Aprašo 38.1 įtvirtina, jog auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių) auklėtojus), ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (išskyrus dirbančius aprašo 38.3.2 punkte nurodytose įstaigose) tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).

Taigi įsakyme imperatyviai nurodoma, kad iš 36 val. tik 33 valandos yra skirtos tiesioginiam darbui su vaikais. Kitą laiką darbuotojas naudoja metodinei veiklai, t.y. netiesioginio darbo su vaikais valandos gali būti skirtos metodinei veiklai, savišvietai ir kitai panašiai veiklai. Tuo metu auklėtojas tiesiogiai su vaikais nedirba. Priešingas reikalavimas prieštarautų teisės aktais nustatytai tvarkai ir būtų neteisėtas.

LSDPS_logas-tikras