Atostogų suteikimo tvarka

2016-05-16

atostogu_laikas

Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal nustatytą eilę. Ją nustatyti reikėtų vadovaujantis visų darbuotojų lygiateisiškumo principu, t.y. užtikrinti, kad visiems darbuotojams atostogos būtų suteikiamos vienodomis sąlygomis, būtų stengiamasi patenkinti darbuotojų pageidavimus dėl kasmetinių atostogų suteikimo datos.

 

Darbuotojai turėtų nurodyti savo pageidavimus. Būdas – rašyti prašymą dėl atostogų suteikimo vadovui ( įstaigoje gali būti nusistovėjusi ir žodinė prašymų teikimo tvarka). Prašymas turi būti registruojamas.

Šie pageidavimai yra suderinami su darbdavio valia. Nurodyta kasmetinių atostogų suteikimo tvarka reiškia, jog darbuotojas turi išreikšti valią, kada norėtų gauti kasmetines atostogas. O atostogų tikslus laikas derinamas darbuotojo ir darbdavio bendru sutarimu.

Atostogų suteikimo tvarką nustato Darboo kodekso 128 str. Jo 6 d. esanti nuostata dėl atostogų suteikimo mokymo įstaigoje dirbantiems pedagogams taikoma pirmaisiais metais dirbantiems pedagogams, turint omenyje, kad galima suteikti atostogas, nepriklausomai nuo to, kiek mėnesių iki vasaros yra dirbęs mokytojas. Už vėlesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal atostogų suteikimo eilę.

Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog atostogų suteikimo pradžia ir pabaiga turi būti nustatyta atsižvelgiant tiek į darbuotojo, tiek į darbdavio teises ir teisėtus interesus. Darbo teisės reguliavimo metodas yra ne tik administracinis, bet ir civilinis, jis paremtas šalių savarankiškumu bei santykių dispozityviškumu. 

Ugdymo įstaigoje atostogos dažniausiai yra suteikiamos vasaros atostogų metu. Toks susitarimas tenkina tiek darbuotojų, tiek darbdavio interesus. Konkrečią atostogų pradžios dieną reikėtų suderinti bendru sutarimu.

LSDPS_logas-tikras