Apie JAV mokytojų darbo prestižą ir atlyginimą

2014-01-22

Dailė Čekanavičiūtė-Malik – lietuvė mokytoja, jau 17 metų gyvenanti ir dirbanti Jungtinėse Amerikos Valstijose, kolegas iš Lietuvos supažindina su JAV valstybine švietimo sistema ir mokytojų darbo aktualijomis. Teksto autorė remiasi valstybiniais informacinio pobūdžio tinklalapiais ir asmenine mokytojos darbo viename iš Čikagos priemiesčių patirtimi.

Anot vieno iš JAV tinklapių mokytojams, mokytojų profesija tradiciškai nėra laikoma viena iš pelningiausių. Nežiūrint to, Ilinojaus valstijos mokytojų tinklalapis pateikia tokius lyginamuosius skaičius:

– Vidutinis mokytojo atlyginimas: 6-tas pagal dydį, lyginant su kitomis profesijomis
– Pradedančio mokytojo atlyginimas: 15-tas pagal dydį, lyginant su kitomis profesijomis
– Kasmetinis algos padidinimas: 2.0 %
– Algos padidinimas per dešimtmetį: 34.0 %

Valandinis mokytojo atlyginimo dydis konkuruoja su kitų JAV privataus sektoriaus pelningų profesijų valandiniu užmokesčiu. 2011 metais sudaryta duomenų lentelė (ž. pav.) lyginant valandinius užmokesčius: 1.Atominio reaktoriaus įrenginių valdytojų; 2. Buhalterių ir auditorių; 3. Mokytojų; 4. Medicinos seserų; 5. Policijos darbuotojų; 6. Statybos darbininkų (tai – profsąjungoms priklausančių darbininkų užmokestis, kiti dažniausiai uždirba keliskart mažiau).

Kai kurių švietimo skyrių mokyklose taip pat papildomai mokoma už darbo viršvalandžius, už profesinio tobulėjimo kursus, bei mokytojai visada gali užsidirbti papildomai pagal specialybę brangiomis privačiomis pamokomis, darbu vasaros mokyklose (jas organizuoja valstybinės vidurinio lavinimo mokyklos). Galiausiai mokytojai, kurių išsilavinimo laipsnis ne žemiausias (bakalauro), o magistro arba aukštesnis, taip pat uždirba daugiau pagal nustatytas algos didėjimo lenteles. Čia – vieno iš Čikagos švietimo skyrių lentelė.

Taigi mokytojai, dirbdami pagal pašaukimą jiems patinkantį darbą, iš gaunamos algos ne tik susikuria padorų gerbūvį, bet šalia kitų lengvatų taip pat sukaupia sumą mokytojų pensiniame fonde, kuris yra nepriklausomas nuo JAV valstybinio socialinio draudimo fondo (Lietuvoje – Sodra).

Mokytojų atlyginimo dydis taip pat priklauso ir nuo vietos – valstijos, miesto – esamo bendrojo pragyvenimo lygio. Pvz., mokytojai Niujorko mieste uždirba daugiau, nes čia gyventi žymiai brangiau. Kai kurie švietimo skyriai, siekdami pritraukti ir išlaikyti mokytojus, pirmus 5-10 darbo metų jiems moka daugiau. Kiti švietimo skyriai, kuriems trūksta mokytojų, ieškantiems darbo mokyklose siūlo finansinę pagalbą apmokant persikraustymo išlaidas, perkant butą ar namą, arba moka piniginę premiją pasirašant naują darbo sutartį.

Ilinojaus valstijoje mokytojo alga – ketvirta pagal dydį lyginant su visų JAV valstijų mokytojų atlyginimais. Vidutinis pradedančiojo Ilinojaus mokytojo atlyginimas – nuo 36 636 iki 64 509 dolerių per metus. Jei mokytojai pradeda dirbti baigę ne bakalauro, o magistro studijas, jų alga jau nuo pat pradžių yra didesnė ir toliau kasmet kyla pagal nustatytą planą.

Pabaigai tenka užsiminti, kad mokytojai amerikiečiai, kurie yra įgiję brangiai kainuojantį aukštąjį išsilavinimą bei atitinka numatytus aukštus reikalavimus gaunant specializuotą mokytojo licenciją, labai vertina turimą darbo vietą tam tikro švietimo skyriaus mokykloje. Mokytojų darbo trukmė apribojama kelerių metų sutartimi ir pratęsiama tik tuo atveju, jie mokytojo darbas patenkina administracijos lūkesčius. Pagal nusistovėjusius reikalavimus, antroje mokslo metų pusėje įvertinamas mokytojo darbas. Vienas iš mokytojams keliamų reikalavimų – tiksliai išmatuojamas mokinių pažangumo augimas (pažymių gerėjimas, žinių gilėjimas). Be to, siekiant pratęsti mokytojo licencijos galiojimą ir tuo pačiu teisę praktikuoti mokytojo profesiją yra privalomas kasmetinis profesinis tobulėjimas: nustatytas valandų skaičius ir rekomenduojami profesinių žinių gilinimo barai.

Mokomoji medžiaga
Dėl susiklosčiusios švietimo sistemos, didelio mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus ir itin gausaus, nuolat papildomo mokomosios literatūros pasirinkimo mokytojui paliekama beveik neribota laisvė pasirenkant, kokias užduotis ir iš kokio vadovėlio mokyti savo mokinius.

Iš kitos pusės, yra griežtai nustatytas žinių lygis pagal klases, taip pat sudarytas tikslus įgūdžių sąrašas, kurių mokytojai privalo išmokyti mokinius. Tam turi būti nuolat specialiais testais tikrinamas žinių įsisavinimas ir užtikrinamas jų gerėjimas. Testai yra skiriami centralizuotai, tokie patys tam tikrai grupei mokyklų. Viena iš kasmetinio mokytojų darbo įvertinimo dalių yra šių testų rezultatų palyginimas su ankstesniaisiais. Jei, padedant mokyklos administracijai ir vietiniam švietimo skyriui mokytojai padarė viską, mokinių pažangumas augo ir žinių lygis kilo. Tad tik nuo mokytojo profesionalumo ir kūrybingumo priklauso mokomosios medžiagos parinkimas ir taikymas.

Pavaduojančiosios mokytojos klasėse moko pagal pagrindinės mokytojos paruoštą pamokų planą, kuris sudarytas kiekvienai dienai visiems metams.

D.Čekanavičiūtė-Malik pirmuosius 10 gyveno ir dirbo Niujorko mieste, dabar jau septintus metus ji gyvena viename iš Čikagos vakarinių priemiesčių. Lietuvoje teksto autorė yra baigusi fortepijono specialybę Vilniaus Muzikos akademijoje, vėliau dirbo Kauno vaikų muzikos mokykloje fortepijono mokytoja. Ji turi Ilinojaus muzikos mokytojos licenciją, kuri jai suteikia teisę dirbti valstybinėse mokyklose mokant mokinius muzikos nuo paruošiamosios iki 12-os klasės. Dabar Dailė dirba viename iš Čikagos miesto švietimo skyrių (didžiausiame Ilinojaus valstijoje), jam priklausančiose valstybinėse mokyklose pavaduojančiąja mokytoja. Kadangi mokytojos licencija leidžia dirbti keliomis pareigomis, jai skiriami darbai įvairiose šio švietimo skyriaus mokyklose.