Alytuje jungiamos mokyklos

2011-05-20

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius pateikė savivaldybės tarybos komitetams svarstyti sprendimo projektą dėl dviejų rajono mokyklų skyrių likvidavimo, nes jose vykdomas ugdymo procesas ir mokymo sąlygos negarantuoja kokybiško mokinių mokymo. Alytaus rajono savivaldybės tarybos komitetams pateiktas svarstyti projektas dėl  Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus vidurinės mokyklos Verebiejų pagrindinio ugdymo skyriaus ir Simno gimnazijos Mergalaukio pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo. Su prašymu uždaryti skyrius į Alytaus rajono savivaldybės administraciją kreipėsi mokyklų direktoriai, situaciją įvertinę su mokyklos taryba.

Šiuo metu Verebiejų pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi 57 mokiniai, 4 pirmokai. Kitais metais liks apie 46 mokiniai, neateis mokytis nė vienas pirmokas. Taigi pradinių klasių koncentre liks tiktai vienas jungtinis komplektas kuriame mokysis 1 – 3 klasių mokiniai, o 5 – 8 klasių koncentre taip pat atsiras jungtiniai komplektai, kartu mokysis 5 – 6 klasių ir 7– 8 klasių mokiniai, dešimta klasė nebus sukomplektuota, kadangi jau šiemet nėra nei vieno devintoko.

Jau šiais metais Verebiejų pagrindinio ugdymo skyriui trūksta lėšų, reikalingų ugdymo procesui vykdyti. Dėl minėtų priežasčių siūloma skyrių likviduoti. Mokiniai galėtų mokytis Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus vidurinėje mokykloje, kuri nuo Verebiejų yra apie 4 kilometrai, taip pat galėtų rinktis Simno gimnaziją ar kitą jiems patinkančią mokyklą. Jie būtų pavėžėjami mokykliniu autobusu. Mokymosi sąlygos paminėtose mokyklose yra labai geros – mokyklos renovuotos, prie jų įrengti sporto aikštynai.

Panaši situacija ir Simno gimnazijos Mergalaukio pradinio ugdymo skyriuje. Joje mokosi 17 mokinių. Kitais mokslo metais šioje mokykloje bus mažiau kaip 15 antrų – ketvirtų klasių mokinių, Šios trys klasės būtų sujungtos į vieną komplektą ir trijų klasių mokiniai skirtingų dalykų tuo pačiu metu mokytųsi vienoje pamokoje, o juos mokantis vienas mokytojas vienu metu turėtų dirbti su visomis trimis klasėmis. Likvidavus mokyklą siūloma Mergalaukio pradinio ugdymo skyriaus mokinius mokykliniu autobusu vežti mokytis į Simno  gimnaziją. Atstumas tarp Mergalaukio ir Simno – 3 km.

„Esant tokiai situacijai abiejuose skyriuose skirtingų klasių mokiniai mokytųsi vienoje pamokoje, juos mokytų vienas mokytojas, jis turėtų dirbti pagal tris arba net keturias ar penkias mokymo programas. Iš 45 minutes trunkančios pamokos vienos klasės mokiniams tektų tik 9 minutės. Toks mokinių mokymas yra nekokybiškas, vaikams sunku įsisavinti žinias, jos būna silpnos, o tai daro įtaką tolimesniam sėkmingam mokymuisi”,– sako Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Židanavičius.

Alytaus rajono savivaldybė sušaukė planuojamų likviduoti  mokyklų skyrių bendruomenių susitikimus su Alytaus rajono savivaldybės atstovais. Esamą situaciją ir perspektyvas pristatė Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, mero padėjėjas Ramūnas Bielevičius.

Tarybai pritarus likviduoti mokyklas, jų patalpos būtų skirtos bendruomenėms, ambulatorijoms, bibliotekoms, kultūros ir sporto veiklai, būtų svarstoma galimybė steigti daugiafunkcinį centrą, kitoms pagal gyventojų prašymus reikmėms. Mokyklose dirbantiems mokytojams ir kitiems darbuotojams būtų ieškoma galimybių dirbti kitose rajono mokyklose.

Alytaus naujienos