Alytaus mokyklų tinklas – be vidurinių ir su reorganizuotomis pagrindinėmis

2012-01-14

vaikas_abejoja

Alytaus rajono savivaldybės administracija viešam svarstymui pateikė mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą iki 2015-ųjų. Po šio svarstymo jį turės tvirtinti rajono taryba. Plano projekte – išnykstančios vidurinės mokyklos ir numatoma pagrindinių mokyklų reorganizacija.

Mažėja gyventojų ir mokinių

Iki šiol rajone mokyklų pertvarka vyko pagal 2005-aisiais patvirtintą planą. Mažėjant mokinių ir trūkstant mokinio krepšelio lėšų likviduotos pagrindinės ir pradinės mokyklos Ryliškiuose, Mergalaukyje, Ąžuoliniuose, Verebiejuose, Kalesninkuose, Vanagėliuose, Eičiūnuose, Junčionyse, Obelijoje, Gluosninkuose, Kančėnuose, Rimėnuose, Vankiškiuose, Radžiūnuose, Parėčėnuose, Luksnėnuose ir Miklusėnuose. Iš viso – 17 mokyklų.

Santaikos pagrindinė mokykla reorganizuota į Simno gimnazijos Santaikos pagrindinio ugdymo skyrių.

Pagal iki šių metų veikusį rajono mokyklų pertvarkos planą įsteigtos trys gimnazijos – Dauguose, Simne ir Butrimonyse.

Iki šių metų, vadovaujantis Švietimo įstatymo nuostatomis, neturėjo likti vidurinių mokyklų. Tačiau nuostatoms pasikeitus, vidurinės dar išlieka iki 2015-ųjų.

Naujas rajono mokyklų pertvarkos plano projektas parengtas įvertinant gyventojų ir mokinių mažėjimą. Per aštuonerius metus – nuo 2003-iųjų iki 2011-ųjų – rajone gyventojų sumažėjo beveik 3 tūkst., arba beveik 9 procentais. Praėjusių metų sausio 1-osios duomenimis, rajone gyveno 29 tūkst. 686 žmonės.

2005-2006 mokslo metais rajone buvo 3 tūkst. 477 mokiniai, šiais mokslo metais -2 tūkst. 483. Per pastaruosius penkerius metus per metus rajono mokyklose besimokančiųjų sumažėja beveik po 200. Pagrindinės to priežastys – gyventojų emigracija ir mažėjantis gimstamumas, kuris tik per pastaruosius dvejus metus padidėjo nestipriai. Nuo 2006-ųjų iki 2010-ųjų per metus vidutiniškai rajone padaugėjo 6 vaikais.

Vienuoliktokų turėtų nelikti 2013-ųjų rugsėjį

Dabar rajone veikia trys vidurinės mokyklos – Pivašiūnuose, Miroslave ir Krokialaukyje. Kadangi pagal Švietimo įstatymo nuostatas jų neturi likti iki 2015 metų, rajono mokyklų pertvarkos plano projekte numatyta, kad minėtose mokyklose vienuoliktų klasių turėtų nelikti 2013-ųjų rugsėjo 1-ąją. O po metų – 2014-ųjų rugsėjo 1-ąją – mokyklos Pivašiūnuose, Miroslave ir Krokialaukyje tampa pagrindinėmis.

Iš aštuonių pagrindinių mokyklų – Alovėje, Punioje, Venciūnuose, Vaisodžiuose, Makniūnuose, Nemunaityje, Ūdrijoje ir Kumečiuose – pertvarka numatoma trijose. Nuo ateinančių mokslo metų Venciūnų mokykla turėtų tapti Alovės, Nemunaičio mokykla – Makniūnų mokyklų pagrindinio ugdymo skyriais, o Vaisodžių mokykla – Butrimonių gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriumi.

Nuo ateinančių mokslo metų planuojamas uždaryti Ūdrijos pagrindinės mokyklos Genių pradinio ugdymo skyrius. Jei taip atsitiktų, rajone liktų tik vienas pradinio ugdymo skyrius Talokiuose, priklausantis Miroslavo vidurinei mokyklai.

Nuo praėjusio rugsėjo Punioje kartu su mokykla veikia daugiafunkcis centras. Toks centras šįmet numatytas įsteigti Krokialaukyje, ateinančiais metais – Makniūnuose. Šie centrai orientuoti į ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų užimtumą, kultūrinę veiklą.

Apie trečdalis mokytojų važinėja iš Alytaus

Rajono mokyklose dirba daugiau kaip 300 mokytojų. Apie trečdalis jų važinėja iš Alytaus. Čia dirba 35 pensininkai.

Mokyklose vidutiniškai 24 proc. mokinių valstybinius egzaminus išlaiko „puikiai”, „labai gerai” ir „gerai”. Šis rodiklis kiekvienais metais vis blogėja.

Alma Mosteikaitė

Alytaus naujienos