A. Navickas Lietuvos šokio mokytojų konferencijoje: ,,Profsąjungų, asociacijų pagrindinė misija – sudaryti atsvarą netinkamiems valdžios sprendimams”

2021-06-11

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas birželio 5 d. dalyvavo ir skaitė pranešimą gausiai susirinkusioje (246 žmonės) nuotolinėje Lietuvos šokio mokytojų konferencijoje. Taip pat joje kalbėjo ir pranešimus apie ugdymo šokių problemas skaitė Seimo nariai,  kiti valdžios atstovai, šokio mokytojai ekspertai, LR nusipelnę sporto treneriai, klasikinių šokių čempionai ir kiti šokio meno specialistai. Konferenciją moderavo Lietuvos šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas.  

A. Riekumas 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) palaiko Lietuvos šokio mokytojus, vadovus, trenerius ir kitus šokio specialistus dėl susidariuios  nerimą keliančios situacijos  – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM)  veiksmų, susijusių su pradinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų pokyčiais, iš esmės bloginančiais meninio ugdymo ir ypač šokio dalyko padėtį pradiniame ugdyme. Tai reiškia, jog nuo naujų mokslo metų dauguma šokių pamokas pamėgusių pradinukų jų nebeturės. Atnaujintuose ugdymo planuose vietoje šokio pamokos atsiranda dar viena fizinio lavinimo pamoka. Tuo tarpu šokį Ministerija siūlo integruoti į kitas pamokas ar dėstyti per neformalaus ugdymo valandas. Šokio mokytojai bijo būti atleisti.

Konferencijos dalyvių nuomone, tai nelogiškas ir socialiai neteisingas sprendimas, kuris akivaizdžiai diskriminuoja šokio dalyką kitų meno dalykų atžvilgiu ir supriešina mokyklų bendruomenes. Tokią nuomonę išreiškė  ir LŠDPS pirmininkas A. Navickas savo pranešime,  siūlydamas šokio bendruomenę nepasiduoti ir laikytis tvirtos pozicijos dėl tokio ŠMSM sprendimo.  

,,Tai reiškia, jog nuo naujų mokslo metų dauguma šokių pamokas pamėgusių pradinukų jų nebeturės. Atnaujintuose ugdymo planuose vietoje šokio pamokos atsiranda dar viena fizinio lavinimo pamoka. Šokio mokytojai bijo būti atleisti.”

,,Girdžiu iš pranešimų: ir politikai, ir visi čia esantys, ir aš taip pat, esame glaudžiai susiję su šokiais. Tai parodo didelę šokio svarbą visoje visuomenėje. <…> Linkėčiau šokio mokytojų bendruomenei siekti išlaikyti stuburą ir nepasiduoti įvairioms integracijoms. Man atrodo, jei kažkas suplakama į vieną vietą, integruojama, tai dažnai liekama trečiojo brolio pozicijoje. Todėl jei buvo tokia praktika ir  šokio  valanda  mokykloje priklausydavo, tai ta valanda ir turi išlikti. Tai duotų ir stabilumą, ir darbo garantiją. Ta nežinia, kuri užgula, tiesiog verčia pasitraukti gabiausius ir stipriausius mokytojus toje srityje, ir tada vaikai lieka pamiršti. Išėjimas geriausių specialistų menkina ir pačią sritį –  tas dalykas bus mažiau reikšmingas. Manau, daug mokytojų ir nenorės su kolegomis aiškintis santykių, kuris svarbesnis, ir kam čia tą valandą duoti ar neduoti.

,,Ta nežinia, kuri užgula, tiesiog verčia pasitraukti gabiausius ir stipriausius mokytojus toje srityje, ir tada vaikai lieka pamiršti.”

Todėl iš tikrųjų reikia kovoti ar imtis iniciatyvos. Šokių mokytojai žino, jog  ne visada reikia būti pasyviam,  reikia imtis iniciatyvos ir vesti.  Galima juk remtis kitų grupų patirtimis  ir  iniciatyvomis,  patiriančiomis sėkmę. 

Tiek profesinių sąjungų, tiek asociacijų pagrindinė misija tokia ir išlieka: sudaryti atsvarą valdžios sprendimams, kurie dažnai visgi būna galbūt inerciniai, galbūt nepamatuoti, galbūt būna požiūris lengvabūdis: ai, kam čia tas šokis, gal čia integruokim kažkur ir panašiai. Jūsų stiprūs veiksmai, iniciatyvos,  svarus žodis, manau, labai svarbu ir tai,  galbūt, leis valdžiai suprasti, jog negali kažkur kažkaip tiesiog viską suplakti ir dalyką naikinti. Nors, kaip matome, visi politikai sako ir pripažįsta, kad susiduria su šokiu ir jis yra svarbus”, – konferencijoje  kalbėjo A. Navickas.  

,,Tiek profesinių sąjungų, tiek asociacijų pagrindinė misija tokia ir išlieka: sudaryti atsvarą valdžios sprendimams, kurie dažnai visgi būna galbūt inerciniai, galbūt nepamatuoti, galbūt būna požiūris lengvabūdis: ai, kam čia tas šokis, gal čia integruokim kažkur ir panašiai.”

Kalbėdamas  LŠDPS pirmininkas tuo pačiu išreiškė  nerimą ir dėl pastaruoju metu visų vykdomų ŠMSM pertvarkų.

,,Jei kalbėtume bendrai apie valdžios sprendimus, mes visi turėjome daug lūkesčių, girdėjome įvairių pažadų iš dabartinės valdžios ir politikų, tiek dėl prioriteto, tiek kitų dalykų. Dabar ir aš pats su nekantrumu laukiu rezultatų dėl nacionalinio susitarimo, kuris galutinai parodytų, visgi ar ši valdžia imsis kažkokų tai veiksmų, kurie švietimą tikrai darytų prioritetine sritimi, argi visi tie pažadai ir liks tik rinkiminėmis deklaracijomis.

Dabartiniai pokyčiai jau kelia įtampą įvairiose bendruomenėse. Ne tik profesinės sąjungos, bet jau ir asociacijos priverstos  kovoti, vienytis, burtis, kas gal ir gerai. Bet tuo pačiu dažnai juk norime, kad būtent valdžia tinkamai atstovautų mums, nereikėtų įvairių tokių bereikalingų veiksmų ir kad būtų galima atsiduoti darbui, o ne kovai dėl kažkokių darbo sąlygų.

Juk iš politikų girdėjome apie žmogaus laisves, apie žmogaus teises. <…> O tuo tarpu komunikacijos ir informacijos sklaidą iš šios ministerijos tikrai vertinčiau labai nepatenkinamai: visos darbo grupės, visi pokyčiai dažnai prasideda vos ne sąmoningu ministerijos informacijos slėpimu, po to kylančia įtampa bendruomenėje, vėliau atsiranda kaltinimai dėl neteisingos informacijos skleidimo. Manau, kad ŠMSM  pati turėtų siekti informaciją sleisti labai aiškiai ir kad švietimo bendruomenė, tėvai, mokiniai tikrai žinotų, ką ŠMSM planuoja keisti, o  tada jau vykdytų diskusijas su įvairiomis asociacijomis. Tai neleistų užvirti tokioms aistroms, kurios dabar vyksta”, – svarstė A.Navickas.

,,Komunikacijos ir informacijos sklaidą iš šios ministerijos tikrai vertinčiau labai nepatenkinamai: visos darbo grupės, visi pokyčiai dažnai prasideda vos ne sąmoningu ministerijos informacijos slėpimu, po to kylančia įtampa bendruomenėje, vėliau atsiranda kaltinimai dėl neteisingos informacijos skleidimo.”

Konferencijos metu šokio mokytojų asociacijos prezidentas  Arnoldas Riekumas kreipėsi į konferencijos dalyvius ir tuos, kurie neabejingi šokiui, su prašymu pasirašyti konferencijos rezoliuciją, kurioje reikalaujama pripažinti, kad šokio ugdymas mokykloje yra neatskiriama meninio ugdymo dalis bei užtikrinti lygiavertį, nuoseklų ir įvairiapusį meninį ugdymą  ir atšaukti 2021 m. gegužės 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymo apie ugdymo plano pakeitimą.

Birželio 9 d. duomenimis, Lietuvos šokio mokytojų konferencijos,  kuri įvyko birželio 5 d., rezoliuciją pasirašė 2088 žmonės, taip pat ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Rezoliucija įteikta atitinkamiems valdžios atstovams.

Tikimės, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  priims atitinkamus teisingus sprendimus.

Daugiau informacijos šia tema rasite šioje svetainėje

Konferencijos vaizdo įrašas yra  čia  (A. Navicko pranešimas nuo 1:03:00 – 1: 09:55)

Lietuvos šokio mokytojų konferencijos rezoliuciją rasite čia

LŠDPS informacija