2011 gegužės 12 d. KT posėdis (FOTO)

2011-05-17

ktg6

Gegužės 12 d. vyko LŠDPS koordinavimo tarybos posėdis. Priimti sprendimai organizacijos vidaus veiklos klausimais, išklausyta pirmininko informacija apie darbą su ŠMM, patvirtinta LŠDPS veiklos sąmata. Posėdžio pradžioje pirmininkas Aleksas Bružas pristatė naująją tarybos narę – Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkę Iną Obolevičienę. Kalbėdamas apie tarp posėdžių nuveiktus darbus A.Bružas paminėjo sėkmingai veikiančius padalinius, kurie dirba pagal interesų grupes: ikimokyklinių įstaigų darbuotojų, specialiųjų pedagogų.

  

ktg8ktg7

Be kita ko, pirmininkas ragino apsispręsti, kaip bus dirbama ministerijai rengiant naujus poįstatyminius aktus, kurių reikia naujajam Švietimo įstatymui įgyvendinti. Jis kalbėjo apie darbo grupių prie Švietimo ir mokslo ministerijos darbą, apgailestavo, jog parengtame pedagoginių darbuotojų  darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projekte neįtraukti visi punktai, dėl kurių susitarta su mokyklų vadovų asociacijos atstovais.

Darbotvarkėje numatytą klausimą dėl centrinės revizijos komisijos ataskaitos už 2010 m. nutarta atidėti, nes posėdyje nedalyvavo komisijos pirmininkas. Po trumpos diskusijos apie CRK veiklą ir kilus neaiškumams,  nutarta raštu suformuluoti klausimus ir pastabas revizijos komisijai ir įpareigoti į juos atsakyti. Vėliau po neilgų diskusijų pritarta 2011 m. sąmatai, kurios tvirtinimas užtruko dėl per ilgai svarstomos revizijos komisijos ataskaitos.

KT posėdyje iškeltas kai kurių susivienijimų ir padalinių atstovavimo taryboje tikslingumas. Dėl ilgalaikio nario mokesčio nemokėjimo suspenduota Radviliškio raj. susivienijimo narystė LŠDPS.

Kadangi apie Jaunimo centrą (veiklą, narystę) jau keli metai  jokių duomenų nėra , o Moterų centro veikla pripažinta netikslinga ir reikalaujanti ženklaus finansavimo,  taryba  nusprendė  sustabdyti šių padalinių teises iki atskiro LŠDPS KT nutarimo.

Vėliau apsvarstytas incidentas, įvykęs Raseiniuose piketo metu. KT priėmė sprendimą dėl E. Jesino.

Posėdžio pabaigoje LŠDPS pirmininko pavaduotojas Andrius Navickas paragino galvoti apie pedagoginės bendruomenės vienijimą, o Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė-Mazūrienė paprašė tarybos narių teikti siūlymus ir pastabas mokyklų tinklo kūrimo taisyklėms, kurias rengiančioje ministerijos sudarytoje darbo grupėje ji atstovauja LŠDPS.

LSDPS_logas-tikras